TTJA uus struktuur ja uued ülesanded

Alates 1. novembrist jõustus TTJA uus struktuur. Muudatuse eesmärk on tugevdada valdkondi, mille olulisuse kasvu on ette näha – digi- ja infoühiskonna teemad ning rohepöördest tulenevalt tooteohutus ja erinevad tegevusload.

Selle tulemusel lisandus kolm uut talitust:

  • ehituse tegevusõiguse talitus, mille juhiks sai Liina Roosimägi;
  • tooteohutuse talitus, mida juhib Jana Baljutis-Kütt;
  • infoühiskonna talitus, mille juhiks on alates 1. detsembrist Helen Rohtla.

Lisaks jõustus 10. detsembrist avaliku teabe seaduse muudatus, millega sai TTJA ülesandeks tagada, et avaliku sektori veebilehed ja mobiilirakendused oleksid kasutatavad erivajadustega inimestele. TTJA monitoorib avaliku sektori veebide ja rakenduste ligipääsetavust ning monitooringu tulemused on leitavad raportist, mille leiab digiligipääsetavuse alamlehelt.