Veebiseminaride ja infopäevade materjalid

Siit leiad TTJA poolt korraldatud infopäevade ja koolitusseminaride materjale.
NB! Infopäevadel ja koolitustel jagatud slaidide esitlemine TTJA nõusolekuta ei ole lubatud. Kasutamisega seotud tingimuste täpsustamiseks pöörduge ameti poole üldmeili info@ttja.ee kaudu.

2021. aasta veebiseminaride ja infopäevade materjalid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ühiselt korraldatud veebiseminar käsitles suurettevõtjate energiaauditite kohustust.

Vaata järele (Youtube)

Slaidimaterjalid

Tutvustati ligipääsetavuse nõudeid ja nende vajadust, räägiti senistest ja tulevastest arengutest ligipääsetavuse valdkonnas ning peatuti põhjalikumalt headel (ja vähem headel) näidetel.

Vaata järele (YouTube)

SLAIDIMATERJALID

Rail Balticu tiheda ajagraafiku tõttu on oluline, et iga etapp protsessis sujuks võimalikult ladusalt. Ehitus-ja kasutuslubade väljastajana Rail Balticu projektis soovib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) lähemalt tutvustada erinevate meie poolt teostatavate protsesside eesmärki ning sisu ja jagada nõuandeid ning soovitusi protsessi võimalikult sujuvaks läbimiseks. Seminar on suunatud kõigile Rail Balticu projektiga tegelevatele osapooltele, kelle töös võib ette tulla erinevate lubade taotlemist TTJA-lt.

Veebiseminari teemad:

 • isikuandmete kaitse,
 • ehitusõiguse alused (erinevad planeeringuliigid, projekteerimistingimused, ehitus -ja kasutusload),
 • keskkonnamõju hindamine,
 • ehitus- ja kasutuslubade menetlus,
 • NoBo ja AsBo kaasamise vajalikkus,
 • riigilõivud ning
 • päevakohased küsimused.

Vaata järele (YouTube)

Slaidimaterjalid:

Avalike hoonete ventilatsioonisüsteemide korrektne seadistamine ja õige käitamine on viiruse leviku tõkestamiseks väga olulisel kohal ning hoonete korrektne õhuvahetus aitab vähendada viiruse kontsentratsiooni siseõhus. See omakorda vähendab viiruste nakatumistõenäosust.

Seminaril esinesid TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik, TTJA ehitusosakonna peaspetsialist Riina Tamm ning TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski ja TTÜ nooremteadur Alo Mikola.

Vaata järele (Facebook)

Vaata järele (YouTube)

Vaata järele (vene keeles, YouTube)

Slaidimaterjalid: 

Tutvustasime Euroopa Raudteeameti poolt valminud juhendeid ohutuskultuuri, inim- ja organisatsiooni faktorite (HOF), ohutusnäitajate ja  One-Stop-Shop registri kasutamise kohta.

Tutvustasime Euroopa Komisjoni määruse 2018/762 nõudeid ja millised elemendid peavad kindlasti sisalduma ettevõtte ohutusjuhtimise süsteemis. Samuti rääkisime ohutusjuhtimise süsteemi hindamisest TTJA poolt.

Tutvustasime mitteavaliku raudtee majandamise ja seal vedude korraldamise osas kehtivaid nõudeid. Rääkisime tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ja menetlemise korrast, raudteeliiklusregistrisse kannete tegemisest, nõuetest vedurijuhtidele ja veeremi vastavushindamisele.

Tutvustasime Eesti ohutusnäitajaid ja neid puudutavaid regulatsioone, rääkisime ettevõtete poolt TTJA-le esitatavatest ohutusaruannetest, tutvustasime Euroopa Raudteeametile esitatavat ohutusaruannet.

Andsime ülevaate raudteeseaduse ja raudtee tehnokasutuseeskirja jõustunud muudatustest. Samuti tutvustasime hoolduse eest vastutava üksuse ja sellega seotud ECM-sertifikaadi taotlemise nõudeid.

2020. aasta veebiseminaride ja infopäevade materjalid

10.00–10.10 Avasõnad
10.10–10.50 Uus ehitisregister
10.50–11.30 Ehitusprotsessis valmiva ehitise nõuetekohasuse kontrollimine
11.30–11.45 Suurõnnetusohuga ettevõtted – mida nende kohta peab teadma
11.45–12.00 PAUS
12.00–12.20 Ehitusseadustiku analüüs
12.20–12.50 Ehitusseadustiku korduma kippuvad küsimused
12.50–13.05 Muudatused hoonete energiatõhususe ja laadimistaristu nõuetes
13.05–13.20 Väljakutsed elamumajanduse poliitikas

Vaata järele:

10.00–10.15 Ehitusseadustik: ohutuse printsiip, omaniku kohustused ja vastutus
10.15–10.45 Uus ehitisregister
10.45–11.15 Elektripaigaldiste ohutus
11.15–11.45 Gaasipaigaldiste ohutus
11.45–12.00 PAUS
12.00–12.15 Ehitusseadustiku kohased menetlused kortermaja ümberehitamisel
12.15–12.35 Ümberehitused korterelamus, rõdude seisukord ning nõuetekohane kinnisvara korrashoid
12.35–12.50 Muudatused hoonete energiatõhususe ja laadimistaristu nõuetes
12.50–13.40 Elamumajanduse riiklikud meetmed
13.40–14.15 Küsimustele vastamine

Vaata järele:

Veebiseminaril tutvustavad kaubandustalituse jurist Martin Simmermann ja tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juht Veiko Kopamees,
mida peab kaupleja silmas pidama tarbijate pretensioonide korral ja kuidas käituda, kui tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse lahendamine
muutub oodatust keerukamaks ja pikemaks.

Veebiseminari korraldamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu 2014. – 2020. aasta tarbijakaitseprogrammist.

Vaata järele:

Ajakava:
10.00-12.00: pakettreisi korraldamisega seotud mõisted, üldised nõuded tagatisele – (Grete Leesmann ja Hellika Teder, turismi valdkonna juristid)
12.00-12.40: paus
12.40-14.15: tagatise täpsemad nõuded, näited (Melissa Eelma, turismi valdkonna jurist)
14.15-14.30: paus
14.30-16.00: aruannete esitamine, tarbijavaidluste lahendamine (Helen Rohtla, turismi valdkonna juht)

Veebiseminari korraldamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu 2014. – 2020. aasta tarbijakaitseprogrammist.

Vaata järele:

TTJA korraldas ohutusjuhtimise süsteemi omavatele raudtee-ettevõtetele veebiseminari. Ohutussüsteemi alusel esitatakse TTJA-le 1. juuniks eelneva aasta ohutusaruanne.

Veebiseminari teemaks oli aruannete koostamise vajadus, seaduslik alus (muutuv 4-s raudteepakett), TTJA ootused ja aruannete kasutamine ning aruande koostamisega lisaväärtuse loomine ettevõtte sees. Samuti esitati veebiseminaril 2019. ja 2020. aasta aruannete kokkuvõtted.

TTJA annab aega 14. juulini eneseanalüüsi teostamiseks ja ootab täiendatud aruandeid ettevõtetelt, kes soovivad lisada täpsustusi.

Vaata materjale:

Toimunud infopäeval käsitletud teemad:

 • ühtne ohutustunnistus;
 • ohutusjuhtimise süsteem;
 • One-Stop-Shop (OSS) platvormi kasutamine.

Täiendavatele küsimustele vastavad Kristel.Kynnap@ttja.eeTriinu.Uiboleht@ttja.ee või Kristi.Lambing@ttja.ee.

 • Veeremi vastavushindamise põhimõtted ja
 • hooldusüksuse sertifitseerimine.

Küsimuste korral pöörduge Tiit.Linnas@ttja.eeKarin.Veskioja@ttja.ee või Margus.Meius@ttja.ee

Infopäeva ettekannete slaidid on leitavad siit: 

2019. aasta infopäevade ja koolituste materjalid

Viimati uuendatud 03.06.2021