Numbriliikuvus

Numbriliikuvus on kliendi õigus säilitada liitumislepingu alusel tema kasutusse antud telefoni- või mobiiltelefoninumbrit sideteenuse osutaja vahetamisel.

Selleks on kaks võimalust:

1. Teha uue sideteenuse osutaja (vastuvõtjaoperaatori) juures vastav avaldus.

Kliendi volituse alusel saab vastuvõtjaoperaator lõpetada olemasoleva kehtiva lepingu endise sideteenuse osutajaga (doonoroperaatoriga). Vastuvõtjaoperaator registreerib kliendi soovi ja sisestab taotluse numbri broneerimise andmekogu (NBA) numbriliikuvuse (NL) moodulisse, mis edastab selle taotluse endisele sideteenuse osutajale. Pärast vastava taotluse edastamist doonoroperaatorile alustab doonoroperaator kontrolli numbri liikuvuse võimalikkusest ning esitab vastuse vastuvõtjaoperaatorile.

Operaatorite vahelise kokkuleppe alusel sõlmitakse kliendi sooviavalduse alusel koheselt tingimuslik liitumisleping ja antakse kätte ka uus SIM-kaart. Tingimusel, et numbri liikuvus jõustub, muutub tingimuslik leping tavaliseks liitumislepinguks.

2. Pöörduda endise sideteenuse osutaja poole sooviga lõpetada temaga leping.

Pärast sooviavalduse esitamist sõlmib klient tingimusliku olemasoleva liitumislepingu lõpetamise leppe kestvusega 30 päeva, mille jooksul peab ta pöörduma uue sideteenuse osutaja poole. Kui klient ei alusta 30 päeva jooksul numbri liikuvuse protsessi vastuvõtjaoperaatori juures, siis taastuvad talle endise liitumislepingu tingimused ning ta jääb endise sideteenuse osutaja kliendiks edasi. Kogu ülejäänud protsess kulgeb edasi samamoodi nagu vastuvõtjaoperaatori poole pöördudes.

Klient saab numbri liikumist peatada alates teisaldamise taotluse esitamise hetkest kuni hetkeni, mil endine sideteenuse osutaja ei ole andnud kinnitust uue sideteenuse osutaja poolt määratud numbri teisaldamise kuupäevale.

Kogu protsess avalduse esitamisest sideteenuse osutaja vahetuseni on kliendi jaoks tasuta ning võib kesta:

  • mobiiltelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3-25 tööpäeva (keskmiselt 6 tööpäeva);

  • Tavatelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3-39 tööpäeva (sisaldab tehnilise võimaluse väljaselgitamiseks või loomiseks kuluvat aega).

Soovitused sideteenuse osutaja vahetamisel:

  • Tutvu enne lõpliku otsuse langetamist kõikide pakutavate teenustega ning nende hindadega.

  • Pööra enne lepingu allkirjastamist tähelepanu lepingu tingimustele ja võimalikele trahvidele.

Täpsema informatsiooni leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusest

Numbriliikuvuse statistika
 

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

TTJA statistika kohaselt seideettevõtete klientide üldarvud:

Mobiili lõppkasutajaid kokku:
IV kvartal 2019
I kvartal 2020
II kvartal 2020
III kvartal 2020
IV kvartal 2020
Telia Eesti AS 839 602 836 871 831 684 828 146 826 311
Tele 2 Eesti AS 469 918 465 815 455 255 462 199 465 565
Elisa Eesti AS 641 531 635 564 628 876 632 294 633 913

Telefoniteenuse lõpptarbijad:
IV kvartal 2019
I kvartal 2020
II kvartal 2020
III kvartal 2020
IV kvartal 2020
Telia 95 013 91 378 87 121 83 012 81 187
Elisa 6 128 6 398 6 368 4 680 4 662
Elisa TT 22 736 22 153 21 654 21 307 20 900
STV 10 743 10 471 10 225 9 968 9 709
Teised 4 336 4 311 4 264 4 289 4 297
Antud statistika kajastab mobiilsideteenust osutavate sideettevõtete klientide üldarvu, kus on arvestatud nii liitumislepingut omavaid klientide kui ka sideettevõtte kõnekaarti kasutavaid klientide. TTJA kogub antud statistikat kvartalipõhiselt. 
Nimetus Sisestamise kuupäev
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2021 | 17.98 KB | xlsx 02.09.2021 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2021 | 14.35 KB | xlsx 02.09.2021 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2020 | 19.24 KB | xlsx 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2020 | 16.33 KB | xlsx 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2019 | 18.46 KB | xlsx 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2019 | 14.59 KB | xlsx 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2018 | 208.29 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2018 | 208.29 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2017 | 208.32 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2017 | 228.93 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2016 | 205.54 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2016 | 227.34 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2015 | 204.49 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2015 | 226.28 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2014 | 210.56 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2014 | 249.2 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2013 | 254.96 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2013 | 262.76 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2012 | 304.6 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2012 | 308.27 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2011 | 354.96 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2011 | 407.25 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla

Viimati uuendatud 05.05.2021