Väljaspool äriruume sõlmitavad lepingud

Lepingu sõlmimisel tarbija eluruumis või töökohas, ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel, on tegemist väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga.

Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute regulatsiooni ei kohaldata lepingutele, mille puhul tarbija poolt lepingu eseme eest makstav tasu ei ületa 20 eurot.

Enne lepingu sõlmimist peab ettevõtja andma tarbijale lisaks põhjalikule teabele ostetava kauba või teenuse ja lepingu tingimuste kohta ka lepingust taganemise näidisjuhendi.

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul võib tasu maksmise kohustus tekkida nii lepingu sõlmimisel kui ka hiljem, järelmaksuga.

Väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust on tarbijal õigus taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea tarbija ettevõtjale põhjendama.

Kui ettevõtja ei ole tarbijat teavitatud õigusest lepingust taganeda, võib tarbija lepingust taganeda 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.
 
Tarbija lepingust taganemisel, peab ettevõtja tagastama tarbijale raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates lepingust taganemisest. Sama aja jooksul peab tarbija ettevõtjale kauba tagastama.
 
Tarbijal on õigus esitada ettevõtjale kaebus lepingutingimustele mittevastava kauba osas (nt kui ostetud kaup lakkab korralikult töötamast) kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.
 
Juhul kui ettevõtja või teenusepakkuja keeldub tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus tema pakutud lahendusega, võid tarbija esitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile või ODR-platvormi vahendusel.

Viimati uuendatud 31.03.2021