Vaidluse lahendamine

Juhul kui Teie müüdud kaup või osutatud teenus ei vasta lepingutingimustele, on vastutus Teil.

Tarbijal on õigus asja või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse osas Teie poole pöörduda kahe aasta jooksul asja ostmisest või teenuse osutamisest arvates.

Selle perioodi esimese kuue kuu jooksul peate Te vaidluse korral tõendama, et tarbijale müüdud kaup või osutatud teenus ei olnud puudusega.

Pärast selle aja möödumist peab lepingutingimustele mittevastavust tõendama puuduse tekkimise põhjuseid tarbija.

Kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tuleb Teil see parandada, asendada või hüvitada.

Probleemide ja vaidluste tekkel püüdke võimaluse korral ise tarbija probleem lahendada. Suulise kokkuleppe mittesaavutamisel on tarbijal õigus esitada teile kirjalik kaebus, millele olete kohustatud vastama hiljemalt 15 päeva jooksul, teavitades tarbijat kaebuse võimalikust lahendusest.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on tarbijal oma õiguste kaitseks võimalik pöörduda nõustamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse.

Tarbijate ja kauplejate vahelised vaidlused lahendab sõltumatu tarbijavaidluste komisjon või kohus.

Viimati uuendatud 11.02.2021