Ostmine välismaalt

Ringi reisides kasutavad paljud võimalust nii endale kui ka teistele midagi koju kaasa osta. Ka välisriigist ostetud kaubal võib ilmneda puudus, seega peaksid olema kursis, mida sellisel juhul ette võtta.

Ülepiiriliste ostude puhul peaksid teadma, et

 • kaupade ja teenuste ostu kohta kehtivad selle riigi seadused, kus müüja asub;
 • ostude tegemisel Euroopa Liidus (EL) oled tarbijana kindlustatud enam-vähem ühesuguste õigustega kõigis liikmesriikides ning sarnased õigused kehtivad ka Norrast ja Islandilt ostmisel;
 • EL-i liikmesriikides võid kaupade ostmisel arvestada vähemalt kaheaastase pretensiooni esitamise õigusega kaubal ilmnevate puuduste osas, kuid selleks peab Sul olema ostu tõendav dokument, näiteks ostutšekk või väljavõte kaardimakse tegemisest;
 • kõigis EL-i liikmesriikides pole kauba või teenuse müüja otseselt kohustatud Sulle ostutšekki andma, sellistel juhtudel küsi seda ostmisel ise;
 • kui EL-i liikmesriigist ostetud kaubal ilmneb puudus kuue kuu jooksul pärast selle ostmist, siis eeldatakse, et viga oli olemas juba kauba ostuhetkel, kui müüja ei tõesta vastupidist;
 • pärast kuue kuu möödumist kauba ostust EL-i liikmesriigis võib müüja paluda Sul ise tõendada, et tootel ilmnenud puuduse näol on tegemist tootmisvea, mitte valest kasutamisest tingitud defektiga.

Kui avastad välisriigist ostetud kaubal puuduse, siis

 • lõpeta puudusega toote kasutamine;
 • otsi üles toote ostu-müügidokumendid (nt ostutšekk, garantiitalong);
 • pöördu kaebusega kauba müüja poole, tehes seda soovitavalt kirjalikult ja lisades juurde koopiad ostu-müügidokumentidest;
 • tea, et levinud kaubamärkide (nt elektroonikakaubad) müüjatel on esindused igas EL-i liikmesriigis ning seega võib probleem lahenduse saada ka Eestis;
 • tea, et juhul kui müüjal on volitatud esindaja ka Eestis, peab see kajastuma ostetud kaubaga kaasa antud dokumentides, näiteks garantiitunnistusel;
 • tea, et kui saad müüjalt oma kaebusele vastuse tegevuskavaga, kuidas probleemi lahendada, pead otsustama, kas pakutud lahendus on vastuvõetav või mitte.
 • ole valmis selleks, et teisest riigist ostetud kaubaga seotud probleemide lahendamine võib rohkem aega võtta, kuna müüjal on õigus enne probleemi lahendamist paluda toodet üle vaadata;
 • tea, et pead müüjaga kokku leppima toote müüjale tagastamise viisi;
 • juhul kui viga on tootmislikku laadi, tuleb müüjal kanda kõik probleemi lahendamisega seotud kulud, nt toote transpordikulud;
 • tea, et kui läbirääkimised kauplejaga sobivat lahendust ei too, palu kaebuse lahendamisel abi EL-i tarbija nõustamiskeskuselt, kuhu võid oma õiguste täpsustamiseks pöörduda ka juba enne kauplejale kaebuse esitamist.

Puudusega kauba puhul on Sul EL-is tegutsevalt müüjalt õigus nõuda

 • tekkinud puuduse tasuta kõrvaldamist (asja parandamist) või kauba asendamist uuega;
 • lepingu lõpetamist ja raha tagastamist või müügihinna alandamist, kui toote parandamine ega asendamine pole võimalik või on ebamõistlikult kallis (nt seoses kauba transpordikuludega teise riiki ja tagasi).

Selleks, et tunneksid end ka teistes EL-i liikmesriikides osteldes kindlalt ja teaksid, mida probleemide ja ebaõnnestunud ostude korral ette võtta ja kuhu pöörduda, on igas liikmesriigis ning ka Norras ja Islandil spetsiaalsed Euroopa tarbijakaitsekeskused ehk ECC-keskused (European Consumer Centres), mis moodustavad koostöövõrgustiku European Consumer Centre Network (ECC-Net). Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.

Remote video URL

Pea meeles!

 • Kuigi mõne EL-i riigi seadusandlus võib anda Sulle tarbijana kõrgema kaitstuse taseme, on EL-i õigusaktidega kehtestatud madalaim tarbija õiguste tase, millega saad igas liikmesriigis kindlasti arvestada.
 • EL-i liikmesriikides võid kaupade ostmisel arvestada vähemalt kaheaastase pretensiooni esitamise õigusega. Lisaks sellele võivad kauplejad pakkuda ka muid müügigarantiisid, kuid üheski EL-i riigis ei saa kommertsgarantii muuta ega vähendada Sinu ülaltoodud põhiõigusi.
 • Kui firmal, kust puudusega kauba ostsid, on Eestis esindus, siis enne Eestis garantiiremondi kasuks otsustamist uuri väga põhjalikult, millistel tingimustel seda teenust osutatakse.
 • Kui oled ostnud kauba või teenuse kolmandatest riikidest, siis ei saa EL-i tarbija nõustamiskeskus Sind paraku aidata.

Viimati uuendatud 08.04.2021