Isiku kompetentsus

Elektri- ja käidutööde juhtimiseks, projekteerimiseks ja auditi tegemiseks peab isiku kompetentsus olema tõendatud. Isiku kompetentsus on tõendatud, kui tal on vastav kutsetunnistus või pädevustunnistus.


Kutse:

Kutsetunnistusi väljastavad Kutsekoja poolt selleks volitatud kutseandjad. Kutseomistamisel hindab kutseandja isiku oskuste ja teadmiste vastavust kutsestandardis vastava kutseala osas.

Täpsemat teavet kutsete kohta saab Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee

Pädevus ja pädevusklassid:

Pädevustunnistusi väljastavad personali sertifitseerimise asutused. Pädevustunnistuse saamiseks tuleb sooritada kirjalik eksam. Eksamiküsimustik koostatakse õigusaktide ja vastavaid seadmeid puudutavate dokumentide ja kirjanduse alusel.

Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse.
A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha auditit mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises.
B-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha auditit madalpingelises elektripaigaldises.B1-klassi pädevustunnistus annab õiguse:

  • juhtida elektripaigaldise ehitustöid madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 63 A, välja arvatud projekteerimise ja tehnilise kontrolli töid
  • olla käidukorraldaja madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 250 A.

C-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida madalpingelise elektriseadme, kuid mitte elektripaigaldise, remonditöid.

Projekteerimise ja auditi tegemise õigus kaasneb pädevusklassiga vaid siis, kui isikul on elektrialane kõrgharidus. Erandina võib personali sertifitseerimisasutus anda pädevusklassi piires projekteerimistööde ja tehnilise kontrolli tegemise õigust, kui isik tõestab veenvalt oma projekteerimistöö või auditi tegemise oskust ja sellealast varasemat kogemust.

Pädevustunnistused kehtivuse aeg on viis aastat. Arvestada tuleb, et enne 01.07.2015 väljastatud pädevustunnistused kehtivad neil märgitud ajani.
Pädevustunnistuse pikendamiseks (resertifitseerimiseks) tuleb sooritada lühendatud pädevuseksam. Lisaks tuleb läbida täienduskoolitusi. Nõutav täienduskoolituse tundide arv on 24 akadeemilist tundi. Arvesse lähevad vaid resertifitseerimise perioodi viimasel kolmel aastal läbitud täienduskoolitused.

Välisriigis omandatud kompetentsus:


Kui isiku kompetentsus peab olema tõendatud ning isik on omandanud nõutaval tasemele kompetentsuse välisriigis, siis kohaldatakse selle tunnustamisele välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust. Sellisel juhul tuleb esitada taotlus välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks TJA-le.