Nõuded elektriseadmetele

Elektriseade peab olema valmistatud Euroopa Liidus kehtivate heade ohutustehnika tavade kohaselt ja ei tohi ohustada nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral inimesi.


Elektriseade peab olema varustatud tüübi-, partii- või seerianumbriga või muu märkega, mis võimaldab seadet tuvastada. Kui seadme suurus või iseloom seda ei võimalda, peab teave olema esitatud dokumendis või pakendil.

Elektriseadmele peab olema kantud tootja nimi, registreeritud ärinimi või kaubamärk ja kontaktandmed (aadress). Kui seadme suurus või iseloom ei võimalda neid andmeid seadmele kanda, peab see teave olema esitatud dokumendis või pakendil. Kontaktandmed peavad olema esitatud keeles, mis on lõppkasutajale ja turujärelevalveasutusele kergesti arusaadavad.

Elektriseadmega peavad kaasas olema eesti keelsed juhised ja ohutusalane teave.

Elektriseade koos selle koostisosadega peab olema valmistatud nii, et seadet oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kokku panna ja toitevõrku ühendada.