Soovitused ostjale

Elektriseadme valikul tuleb esmalt mõelda paigalduskohale - kas see on niisketes tingimustes või kuivas ruumis. Elektriseadmete ehitus on sellest lähtuvalt erinev.


Tootega peavad olema kasutusjuhend ja info valmistaja, maaletooja ning remonditöökodade kohta. Lisaks peavad olema kirjas vajalikud tehnilised andmed toote ohutuks kasutamiseks, näiteks pinge, vool ja võimsus, ning hoiatused võimalike ohtude eest.

Elektriseadmete kasutusjuhendid on soovitavkodus ühes kindlas kohas hoida, et vajaduse korral need kiiresti üles leida.  

Elektriseadme vastavusmärgiga (CE-märgiga) tõendab toote valmistaja või volitatud maaletooja, et toode on valmistatud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele.

 

Meelespea:

 

  • Ära kasuta kunagi elektriseadmeid, mis pole tehniliselt korras, sest see on elu- ja tuleohtlik
  • Kui kahtled elektriseadme ohutuses, pöördu elektriala spetsialisti poole, ära paranda ise
  • Elektritöid võivad teha vaid vastava ettevalmistusega elektritööde ettevõtjad. Omavalmistatud või parandatud elektriseadmed on ohtlikud
  • Vannis või dušsi all olles ära elektriseadmeid kasuta
  • Kõik väljas asuvate või väljas kasutamiseks mõeldud seadmete pistikupesad peavad olema varustatud rikkevoolukaitselülititega
  • Elektriseadet võib kasutada vaid selle seadme jaoks ettenähtud tingimustes. Elektriseadet ei tohi pikendusjuhtme abil kasutada teises ruumis, kus on teist tüüpi pistikupesad ja kasutustingimused. Tähelepanu tasub pöörata juhtme vigasaamise ohule selle läbiviimisel käidavatest kohtadest, nt ukseavadest
  • Märgades või niisketes ruumides ning väljas tuleb kasutada vaid kaitsemaandatud, kaitseisolatsiooniga, kaitseväikepingelisi või akutoitega ning sobiva kaitseastmega seadmeid
  • Seadme ja pikendusjuhtme pistikuid tohib ühendada vaid sellistesse pistikupesadesse, millesse nad sobivad ilma pistikupesade ehitust muutmata
  • Väljas kasuta ainult tihendatud pritsmekindlate pistikühendustega ja painduva kummikestaga ühendus- ja pikendusjuhet
  • Ära paiguta valgusteid kergestisüttivate materjalide lähedale