Taatluskleebis

Majandus ja Kommunikatsioonimintri määruse nr 56 "Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu" kohased taatlusmärgised:

 


Tehnilise Järelevalve Ameti poolt mõõteseaduse § 10 lõike 4 sätestatud otstarbeks kasutatavatel taatlusmärgistel on taatluslabori tunnusnumbri asemel tähekombinatsioon «TJI» ning taatlusmärgise järjekorranumbrit ei kasutata.

Sulgemiskleebis (soovituslikud mõõdud 30 x 10 mm):