Inspecta Eesti OÜ taatlusmärgised

Inspecta Estonia OÜ kooskõlastatud taatlusmärgised


Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel otsusega nr nr 1-10/19-089 kooskõlastatud Inspecta Estonia OÜ poolt kasutatavad taatlusmärgised.

Taatluskleebis (infokleebis)

Taatlusplommi 2019. aasta esikülg

Taatlusplommi 2020. aasta esikülg

Taatlusplommi tagakülg

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid kasutada nende kehtivusaja lõpuni.