Metrex Mõõtekeskus OÜ taatlusmärgis

Metrex Mõõtekeksus OÜ kooskõlastatud taatlusmärgis

Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel otsusega nr nr 1-10/19-144 kooskõlastatud Metrex Mõõtekekskus OÜ poolt kasutatav taatlusmärgis.

Joonis1. Taatluskleebis (sulgemiskleebis)

 

 

 


Joonis 1. Taatluskleebis (sulgemiskleebis)

Joonis 2. Taatluskleebise esi- ja tagakülg
Joonis 2. Taatlusplommi esi- ja tagakülg

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid  kasutada nende kehtivusaja lõpuni.