Metrosert AS taatlusmärgised

Metrosert AS kooskõlastatud taatlusmärgised


Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel otsusega nr nr 1-10/19-101 kooskõlastatud Metrosert AS poolt kasutatavad taatlusmärgised.

Joonis 1 Taatlusplommi esi- ja tagakülg (matriitsi jäljend)

Joonis 2 Taatlustempli jäljendid aasta- ja kvartalitähisega

Joonis 3 Taatlustempli jäljend

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid  kasutada nende kehtivusaja lõpuni.