Metrosert AS taatlusmärgised

Metrosert AS kooskõlastatud taatlusmärgised


Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel otsustega nr nr 1-10/19-101 ja 1-7/20-096 kooskõlastatud Metrosert AS poolt kasutatavad taatlusmärgised.

Joonis 1. Taatlusplommi esi- ja tagakülg (matriitsi jäljend)

Joonis 2. Taatlustempli jäljendid aasta- ja kvartalitähisega

Joonis 3. Taatlustempli jäljend

Joonis 4. Taatluse infokleebis

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid kasutada nende kehtivusaja lõpuni.