Pürotehnilise toote võõrandamine

 • Pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes selle käitlemise või kasutamise õigust omavale isikule.
 • Defektse pürotehnilise toote võõrandamine kasutamiseks on keelatud. Defektne pürotehniline toode hävitatakse ettenähtud korras.
 • Keelatud on võõrandada pürotehnilist toodet avalikul üritusel ning tänava- või turukaubanduse korras.
 • Keelatud on avalikkusele suunatud tegevus, mille kaudu pakutakse pürotehnilist toodet tasuta, tarbijavõistluse või -mängu raames.
 • Pürotehnilise toote võõrandamisel e-kaubanduse korras peab müüja veenduma, et ostjal on õigus pürotehniline toode omandada.
 • F1-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 12 aastasele isikule, arvestades tootja poolt pakendile märgitud vanusepiiri.
 • F2-, F3-, T1- ja P1-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.
 • F4-, T2- ja P2-kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes erialateadmistega isikule.
 • Kui müüjal tekib pürotehnilise toote võõrandamisel kahtlus ostja vanuses, peab müüja nõudma isikut tõendava dokumendi esitamist.
 • Pauguti müük tarbijale on keelatud.
 • Sõidukile mõeldud P1- ja P2-kategooria pürotehnilist toodet ei tehta üldsusele kättesaadavaks, va kui see pürotehniline toode on sõidukisse või sõiduki eemaldatavasse osasse sisse ehitatud ja toode tehakse tarbijale kättesaadavaks koos sõidukiga.