Sa oled siin

Suitsu-, vingugaasi- ja gaasiandurid ning nende kombinatsioonid

Erinevatele andurite tüüpidele kehtivad nõuded tulenevad erinevatest õigusaktidest ja standarditest. 

Suitsuanduri nõuded tulenevad ehitustoodete määrusest CPR 305/2011 ja toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab harmoneeritud standardi EVS-EN 14604:2005 järgimine.

Vingugaasianduri nõuded tulenevad direktiividest EMC 2014/30/EL, RoHS 2011/65/EL, lisaks võrgutoitelistel anduritel LVD 2014/35/EL ja sideühendustega anduritel RED 2014/53/EL ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardi EVS-EN 50291-1:2018 järgimine. 

Gaasianduri nõuded tulenevad direktiividest EMC 2014/30/EL, RoHS 2011/65/EL, lisaks võrgutoitelistel anduritel LVD 2014/35/EL ja sideühendustega anduritel RED 2014/53/EL ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardi EVS-EN 50194-1:2009 järgimine.

Andurite kombinatsioonide (autonoomsed suitsu- ja vingugaasiandurid koos) nõuded tulenevad nii suitsu- kui ka vingugaasiandurile kohalduvatest õigusaktidest. Anduri nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb järgida nii standardi EVS-EN 14604:2005 kui ka standardi EVS-EN 50291-1:2018 nõudeid.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andurite (nt süsteemis kasutamiseks kombineeritud suitsu- ja vingugaasiandur) nõuded tulenevad tuleohutuse seadusest ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardisarja EVS-EN 54 järgmine, nt suitsu- ja vingugaasiandureid sisaldavate süsteemide korral tuleb järgida standardit EVS-EN 54-31:2014+A1:2016.

Seetõttu võivad olla nõuded andurite vastavushindamisele, vajalikule märgistusele ning kasutusjuhistele olla erinevad. Andurite teabelehel on tutvustatud nõudeid suitsuanduritele, vingugaasianduritele, gaasianduritele, autonoomsetele kombineeritud anduritele ja tulekahjusignalisatsioonianduritele.

Vaata täpsemalt: