WG FM konverents

 

CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) on rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmesriik ka Eesti on. CEPT/ECC (Electronica Communication Committee) töörühm WGFM (Working Group of Frequency Management) tegeleb raadiosageduste kasutuse planeerimisega, koostoime uuringute koostamisega, piiriüleste sageduskasutuse koordineerimispõhimõtete väljatöötamisega. Töögrupi väljunditeks on otsused, soovitused, raportid.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on suur rõõm tervitada 3.-7. juunil töögrupi liikmeid Tallinnas. WGFM konverentsi korraldamist Tallinnas toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, toetus saadi läbi EASi ning eraldati 24 142,30 eurot. Eesti turismiportaali on kokku koondatud väga mitmekülgne info, mida huvitavat siin olles avastada, täpsemat infot leiab: https://www.visitestonia.com/en/ 

Toetus on oluline, tõstmaks konverentsi korralduse kvaliteeti. Lisaks sellele saab toetuse abiga võimalikuks tutvustada Eestit kui mitmekülgse kultuuriga ning tehnoloogiliselt arenenud uuendusmeelset riiki, kes väärtustab puhast elukeskkonda ning kuhu on alati hea uuesti tagasi tulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​