Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu

Infrastruktuuri kasutustasu alates 2018/2019 liiklusgraafikuperioodist


Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.

2018/2019 liiklusgraafikuperiood algas 9. detsembril 2018.