Numbriliikuvus

Numbriliikuvus on kliendi õigus säilitada liitumislepingu alusel tema kasutusse antud telefoni- või mobiiltelefoninumbrit sideteenuse osutaja vahetamisel.


Selleks on kaks võimalust:

1. Teha uue sideteenuse osutaja (vastuvõtjaoperaatori) juures vastav avaldus.
Kliendi volituse alusel saab vastuvõtjaoperaator lõpetada olemasoleva kehtiva lepingu endise sideteenuse osutajaga (doonoroperaatoriga). Vastuvõtjaoperaator registreerib kliendi soovi ja sisestab taotluse numbri broneerimise andmekogu (NBA) numbriliikuvuse (NL) moodulisse, mis edastab selle taotluse endisele sideteenuse osutajale. Pärast vastava taotluse edastamist doonoroperaatorile alustab doonoroperaator kontrolli numbri liikuvuse võimalikkusest ning esitab vastuse vastuvõtjaoperaatorile.
Operaatorite vahelise kokkuleppe alusel sõlmitakse kliendi sooviavalduse alusel koheselt tingimuslik liitumisleping ja antakse kätte ka uus SIM-kaart. Tingimusel, et numbri liikuvus jõustub, muutub tingimuslik leping tavaliseks liitumislepinguks.

2. Pöörduda endise sideteenuse osutaja poole sooviga lõpetada temaga leping.
Pärast sooviavalduse esitamist sõlmib klient tingimusliku olemasoleva liitumislepingu lõpetamise leppe kestvusega 30 päeva, mille jooksul peab ta pöörduma uue sideteenuse osutaja poole. Kui klient ei alusta 30 päeva jooksul numbri liikuvuse protsessi vastuvõtjaoperaatori juures, siis taastuvad talle endise liitumislepingu tingimused ning ta jääb endise sideteenuse osutaja kliendiks edasi. Kogu ülejäänud protsess kulgeb edasi samamoodi nagu vastuvõtjaoperaatori poole pöördudes.

Klient saab numbri liikumist peatada alates teisaldamise taotluse esitamise hetkest kuni hetkeni, mil endine sideteenuse osutaja ei ole andnud kinnitust uue sideteenuse osutaja poolt määratud numbri teisaldamise kuupäevale.

1. Kogu protsess avalduse esitamisest sideteenuse osutaja vahetuseni on kliendi jaoks tasuta ning võib kesta:

2. Mobiiltelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3-25 tööpäeva (keskmiselt 6 tööpäeva)

Tavatelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3-39 tööpäeva (sisaldab tehnilise võimaluse väljaselgitamiseks või loomiseks kuluvat aega)

Soovitused sideteenuse osutaja vahetamisel:

  • Tutvu enne lõpliku otsuse langetamist kõikide pakutavate teenustega ning nende hindadega
  • Pööra enne lepingu allkirjastamist tähelepanu lepingu tingimustele ja võimalikele trahvidele

Täpsema informatsiooni leiab Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi määrusest

 

 

Numbriliikuvuse statistika
 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve koostab ja avalikustab igakuiselt numbriliikuvuse statistikat. Statistikas välja toodud liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Kuna ühel kliendil võib olla mitu numbrit, ei kajasta liikunud numbrite arv sideteenuse osutajaga liitunud või lahkunud klientide üldarvu. Lisaks ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest või uute liitumislepingute sõlmimisest ning lõpetamisest tulenevaid muudatusi.

TTJA statistika kohaselt seideettevõtete klientide üldarvud:

Mobiiltelefoniteenuse osutaja I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Telia Eesti AS 811 220 813 369 832 423  
Tele 2 Eesti AS 462 124 467 403 472 716  
Elisa Eesti AS 636 339 635 212 640 551  

Antud statistika kajastab mobiilsideteenust osutavate sideettevõtete klientide üldarvu, kus on arvestatud nii liitumislepingut omavaid klientide kui ka sideettevõtte kõnekaarti kasutavaid klientide. TTJA kogub antud statistikat kvartalipõhiselt. 

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2020 (19.67 KB, XLSX)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2020 (14.12 KB, XLSX)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2019 (18.46 KB, XLSX)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2019 (14.59 KB, XLSX)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2018 (208.29 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2018 (230.47 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2017 (208.32 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2017 (228.93 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2016 (205.54 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2016 (227.34 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2015 (204.49 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2015 (226.28 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2014 (210.56 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2014 (249.2 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2013 (254.96 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2013 (262.76 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2012 (304.6 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2012 (308.27 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2011 (354.96 KB, PDF)

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2011 (407.25 KB, PDF)