Riigilõiv numbriloa toimingute eest

Riigilõivu numbrilubadega seotud toimingute eest saab tasuda Rahandusministeeriumi kontole järgmistes pankades:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Numbrilubadega seotud toimingute eest tasumisel on maksele kindlasti vajalik lisada viitenumber 2900080092.

Riigilõivu määrad riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 alusel numbriloa andmise või kehtivuse pikendamise eest üheks aastaks:

1. Lühinumbrid

770 €, kui lühinumber koosneb viiest numbrist

1540 €, kui lühinumber koosneb neljast numbrist

15 340 €, kui lühinumber koosneb kolmest numbrist

2. Teenusnumbrid numeratsioonialadest „900“, „800“, „901“

155 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

3. Telefoninumbrid, mobiiltelefoninumbrid, personaalnumbrid, e-faksinumbrid, taksofoni teenusnumbrid, masshelistamise teenusnumbrid

0,35 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

4. Tunnuskoodid ISPC, NSPC, IIN, MNC

195 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

5. Operaatorkoodid

3840 €, kui operaatorkood koosneb viiest numbrist

11 510 €, kui operaatorkood koosneb neljast numbrist

15 980 €, kui operaatorkood koosneb kolmest numbrist

6. M2M mobiiltelefoninumbrid (12-numbrilised)

0,01 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

Punktides 2., 3. ja 6. nimetatud numbriliikide numbrilubade muutmisel (numbrite arvu suurendamisel) tasutakse riigilõiv lisatavate numbrite eest riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 määrade alusel proportsionaalselt vastava numbriloa lõppemiseni jäävate täiskuude eest.

 

Riigilõivu tagastamine:


Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 lõikes 1 toodud juhtudel.
Riigilõivu tagastamiseks tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada riigilõivu tagastamise taotlus (31 KB, DOC)