Raadiomikrofoni kasutamine

Raadiomikrofone võib Eestis kasutada järgmistel sagedusaladel ning tingimustel:

 

Raadiosagedusala

Saatevõimsus/võimsustihedus

Kanalisamm

37,6-38,6 MHz Suurim e.r.p 10 mW Suurim 50kHz
174-216 MHz Suurim e.r.p 50 mW -
470-694 MHz* Suurim e.r.p 50 mW -
823-826 MHz Suurim e.i.r.p 20 mW;
Suurim e.i.r.p 100 mW (kehale kinnitatav raadiomikrofon- body warn microphone)
200 kHz
826-832 MHz Suurim e.i.r.p 100 mW 200 kHz
863-865 MHz Suurim e.r.p 10 mW -
1785-1804,8 MHz Suurim e.i.r.p 20 mW;
50 mW (kehale kinnitatav raadiomikrofon)
-
 

Raadiomikrofonide kasutamisel sagedusalas 470-694 MHz tuleb arvestada TV ringhäälingusaatjate võimalike häiretega raadiomikrofonidele. Soovitame raadiomikrofone kasutada nendel sagedustel, mida TV kanalite edastamiseks Eestis konkreetses piirkonnas ei kasutata. Hetkel kehtivate ringhäälingu saatjate sagedused ja asukohad leiate siit:

TV saatjad (228.79 KB, PDF)

Riigi piiriäärsetel aladel tuleb lisaks arvestada ka naaberriikide TV ringhäälingusaatjate võimalike häiretega. 

Raadiomikrofonide kasutamise tingimused on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määrusega nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“  (Lisa 13. „Raadiomikrofonid“)