WiFi seade

5 GHz lairiba andmeedastussüsteemidel (5GHz WiFi) on lubatud töötada sagedusvahemikes 5150-5350 MHz ja 5470-5725 MHz. Suurim keskmine efektiivne kiirgusvõimsus (e.i.r.p) ei tohi sagedusvahemikus 5150-5350 MHz ületada 200 mW (23 dBm) ja sagedusvahemikus 5470-5725 MHz 1 W (30 dBm). Kasutatavad seadmed peavad vastama ETSI standardis EN 301 893 (PDF)sätestatud nõuetele.

Sagedusvahemikku 5150-5350 MHz on lubatud kasutada ainult siseruumides, sagedusala 5470-5725 MHz nii sise- kui ka välitingimustes. Sagedusvahemikes 5250-5350 MHz ja 5470-5725 MHz peavad seadmed rakendama häirevähendamise meetodeid nagu dünaamiline sageduse valimine (DFS) ja saatja väljundvõimuse juhtimine (TPC).

5 GHz lairiba andmeedastussüsteemidel on lubatud kasutada järgmisi kanalite kesksagedusi:

Kanal

Kesksagedus (MHz)

Kasutuse tüüp

Võimsus

Häirete vähendamise meetod

36 5180 Ainult toasisene 200 mW -
40 5200 Ainult toasisene 200 mW -
44 5220 Ainult toasisene 200 mW -
48 5240 Ainult toasisene 200 mW -
52 5260 Ainult toasisene 200 mW DFS/TPC
56 5280 Ainult toasisene 200 mW DFS/TPC
60 5300 Ainult toasisene 200 mW DFS/TPC
64 5320 Ainult toasisene 200 mW DFS/TPC
100 5500 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
104 5520 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
108 5540 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
112 5560 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
116 5580 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
120 5600 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
124 5620* Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
128 5640* Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
132 5660 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
136 5680 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC
140 5700 Toasisene/Välitingimustes 1 W DFS/TPC

*Sagedusalas 5600-5650 MHz ei tohi tekitada raadiohäireid meteoroloogia radaritele. (Harku radari töösagedus on 5640 MHz, Sürgavere radaril 5620 MHz)

Nõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määrusega nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“ lisas 6 (PDF)