Mereside arvelduskeksuste registreerimine

Mereside arvelduskeskuse registreerimiseks tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada arvelduskeskuse registreerimise taotlus.


Taotlusele lisatakse kehtiv volikiri juhul, kui tegemist on edasivolitamisega ehk kui alla kirjutama õigustatud isik volitab teist isikut alla kirjutama.

Amet otsustab arvelduskeskuse registreerimise või mitte registreerimise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates.

Amet registreerib arvelduskeskuse ja väljastab AAIC (Accounting Authority Identification Code) koodi vastavalt ITU (International Telecommunication Union - Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit) soovituses D.90 kehtestatud protseduurile.

Seejärel teavitab amet ITU-t uuest registreeritud arvelduskeskusest, saates ITU raadioside büroole registreeritud arvelduskeskuse andmed. Nimetatud informatsioon sisestatakse MARS (Maritime Mobile Access and Retrieval System) andmebaasi ja kogu informatsioon avaldatakse koos ITU laevajaamade nimekirjaga (List of Ship Station). MARS andmebaasis olevaid andmeid saab vaadata ITU veebilehelt www.itu.int/cgi-bin/htsh/mars/aaic_search.sh

Välisriigi äriühingu arvelduskeskuse tunnustamine:


Välisriigi arvelduskeskuse tunnustamiseks tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada vabas vormis taotlus.

Amet kontrollib ITU veebilehelt MARS andmebaasist www.itu.int/cgi-bin/htsh/mars/aaic_search.sh , kas tunnustust sooviv välisriigi arvelduskeskus on oma kodumaal registreeritud ja omab AAIC koodi.

Amet konsulteerib enne välisriigi arvelduskeskuse tunnustamist selle asukohamaa sideadministratsiooniga, küsides kinnitust välisriigi arvelduskeskuse andmete õigsuse kohta.

Pärast asukohamaa sideadministratsiooni kinnitust saadab amet välisriigi arvelduskeskusele elektrooniliselt või kirja teel tunnustuse.

Seejärel teavitab amet ITU-t Eestis tunnustatud välisriigi arvelduskeskusest, saates ITU raadioside büroole tunnustatud välisriigi arvelduskeskuse andmed.
 

 

Arvelduskeskuse taotluse vorm (56.46 KB, RTF)

Registreeritud mereside arvelduskeskused (12.7 KB, DOCX)

Tunnustatud mereside arvelduskeskused (201.92 KB, PDF)