Andmete turvalisus

Isikuandmetega seotud rikkumisi menetleb Andmekaitse Inspektsioon.


Sideettevõtja peab hoidma saladuses kõiki talle sideteenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid kliendi ja ka teiste isikute kohta, kes kasutavad sideteenust kliendi nõusolekul.

Füüsilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul.

Juriidilisest isikust kliendi elektroonilisi kontaktandmeid võib kasutada üksnes juhul kui isikul on võimalus tasuta ja lihtsal viisil (elektroonilise side võrgu kaudu) keelata oma andmete kasutamine.