Rahvusvaheline rändlus

Euroopa Liidus siseste rändlusteenuste regulatsioon:


Telia Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu lubamise otsus (207.42 KB, PDF)

Tele2 Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu lubamise otsus (208.25 KB, PDF)

Elisa Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu rakendamise lubamise otsus (207.97 KB, PDF)

Otsus_Elisa Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu rakendamine (198.25 KB, PDF)

Otsus_Telia Eesti AS reguleeritud rändlusteenustele lisatasu rakendamine (198.4 KB, PDF)

TJA 26.04.2017 otsus lubada Tele2 Eesti AS-l rakendada reguleeritud rändlusteenustele lisatasu (289.81 KB, PDF)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (899.66 KB, PDF)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/2120, millega muudetakse eeltoodud määrust (EL) nr 531/2012 (895.71 KB, PDF)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) nr 531/2012 mitte ametlik terviktekst, koos määruses (EL) 2015/2120 sätestatud muudatustega (552.89 KB, PDF)

BEREC Retail Roaming Guidelines (485.88 KB, PDF)

BEREC Retail Roaming Guidelines Annex (29.64 KB, XLSX)

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2292, milles sätestatakse mobiilsidevõrgus kõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine (312.69 KB, PDF)

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2286, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust (423.62 KB, PDF)