Väljastatavad load

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab transpordi valdkonnas:

 

  • raudteerajatise ehitusluba
  • raudteerajatise kasutusluba
  • raudteerajatise ehitus- ja kasutusteatis
  • raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi või ehitamise tegevusload
  • raudteeveeremi kasutuselevõtu luba
  • ohutustunnistus
  • tegutsemise ohutustunnistus
  • vedurijuhiluba ja sertifikaat
  • tunnustatud eksamineerija
  •