Lairiba teine etapp (alates 2020)

Avalik konsultatsioon järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme elluviimiseks ja kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmiseks lõppkasutajatele.

Vabariigi Valitsus on otsustanud eraldada 2020. aasta lisaeelarvest kokku 15 miljonit eurot, millest:

  • 6 miljonit eurot on ette nähtud investeeringutoetusega sideettevõtjatele järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude rajamiseks ja seeläbi liitumise võimaluste loomiseks turutõrkepiirkondades;
  • 9 miljonit eurot on ette nähtud lõppkasutajate toetamiseks juurdepääsuvõrkudega liitumiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas 08.05.2020 koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga avaliku konsultatsiooni, et kontrollida üle olemasolev info kiire interneti teenuste kättesaadavuse osas ning selgitada välja, millistesse piirkondadesse plaanivad sideettevõtted aasta 2023 lõpuks kiire interneti ehk vähemalt 30 Mbps allalaadimise kiirust võimaldavaid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke rajada. 

Kuu aega kestva avaliku konsultatsiooni tulemusena selgitatakse välja nn valged alad ehk kõik aadressid üle Eesti, kus praegu kiire internet puudub ja seda ei kavatseta ka aasta 2023 lõpuks rajada.

Konsultatsiooni käigus tutvustab MKM ka ühtlasi toetusmeetmete eelnõu kavandeid, mis on lisatud TTJA peadirektori kirjale.

Konsultatsiooni algatav TTJA peadirektori kiri (605.29 KB, PDF)
Aadresside tabel
Aadressitabeli juurde käiv info ja juhised selle täitmiseks (124.46 KB, PDF)
Võrkude rajamise eelnõu kavand (78.1 KB, DOCX)
Liitumise toetamise eelnõu kavand (61.12 KB, DOCX)

Küsimused ja tagasiside:

  • Valge ala väljaselgitamisega seotud küsimused ja tagasiside palume saata lairiba@ttja.ee
  • Meetme määruste kavandite kohta palume tagasiside ja küsimused saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressile raigo.iling@mkm.ee