Lairiba teine etapp (alates 2020)

Lairiba teine etapp on alanud. Meetmete tutvustamiseks korraldas TTJA koos MKM-iga 16.09.2020 veebiseminari.

Toimunud veebiseminari materjalid:

 

Elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmine
 

TTJA alustas 10.09.2020 avalduste vastuvõtmist sideettevõtetelt, kes soovivad osaleda lõppkasutajate liitumist toetavas meetmes.

Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit eurot ja selle rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ 

Määruse seletuskiri (561.15 KB, PDF)

Avalduste vastuvõtu algatas TTJA peadirektor 10.09.2020 kirjaga nr 1- 9/20/0109/1798 (121.99 KB, PDF).  

Toetusmeeteme programmis osalemiseks võetakse sideettevõtetelt avaldusi jooksvalt vastu, kuid tuleb arvestada, et lõppkasutaja toetuse avalduste esitamiseks on viimane tähtpäev 30.11.2020. Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid määruses nr 52 sätestatud viisil ja andmetega.

Peale seda, kui on esimene sideettevõte toetusprogrammi TTJA poolt kinnitatud, algab lõppkasutajatelt toetuse taotluste vastuvõtt. 

Toetuse taotluse vormi kavand on siin:

Määruse lisa Excel kujul on alla laetav siit.
Küsimuste korral palume pöörduda lairiba@ttja.ee

 

Juurdepääsuvõrgu rajamiseks toetuse andmine


TTJA kuulutas 10.09.2020 välja konkursi leidmaks ettevõtted, kes hakkavad riikliku toetuse abil rajama elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teist etappi.

Toetusmeetme kogumaht on 6 miljonit eurot ja selle rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“

Määruse seletuskiri (714.2 KB, PDF)

Konkursi algatas TTJA peadirektor käskkirjaga nr. 10.09.2020 nr 1-7/20-019-TI „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeeteme andmise konkursi läbiviimine“ (405.02 KB, PDF) 

Konkursil osalemiseks võetakse ettevõtetelt taotlusi vastu kuni 09.11.2020. Taotluse võib esitada vabas vormis, kuid see tuleb esitada määruses nr 53 ja konkursi läbiviimise korras sätestatud viisil ja andmetega.

Määruse lisa Excel kujul on alla laetav siit
Küsimuste korral palume pöörduda lairiba@ttja.ee

 

Avalik konsultatsioon järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme elluviimiseks ja kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmiseks lõppkasutajatele. 

Lõppenud

Vabariigi Valitsus on otsustanud eraldada 2020. aasta lisaeelarvest kokku 15 miljonit eurot, millest:

  • 6 miljonit eurot on ette nähtud investeeringutoetusega sideettevõtjatele järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude rajamiseks ja seeläbi liitumise võimaluste loomiseks turutõrkepiirkondades;
  • 9 miljonit eurot on ette nähtud lõppkasutajate toetamiseks juurdepääsuvõrkudega liitumiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas 08.05.2020 koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga avaliku konsultatsiooni, et kontrollida üle olemasolev info kiire interneti teenuste kättesaadavuse osas ning selgitada välja, millistesse piirkondadesse plaanivad sideettevõtted aasta 2023 lõpuks kiire interneti ehk vähemalt 30 Mbps allalaadimise kiirust võimaldavaid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke rajada. 

Kuu aega kestva avaliku konsultatsiooni tulemusena selgitatakse välja nn valged alad ehk kõik aadressid üle Eesti, kus praegu kiire internet puudub ja seda ei kavatseta ka aasta 2023 lõpuks rajada.

Konsultatsiooni käigus tutvustab MKM ka ühtlasi toetusmeetmete eelnõu kavandeid, mis on lisatud TTJA peadirektori kirjale.

Konsultatsiooni algatav TTJA peadirektori kiri (605.29 KB, PDF)
Aadresside tabel
Aadressitabeli juurde käiv info ja juhised selle täitmiseks (124.46 KB, PDF)
Võrkude rajamise eelnõu kavand (78.1 KB, DOCX)
Liitumise toetamise eelnõu kavand (61.12 KB, DOCX)

Küsimused ja tagasiside:

  • Valge ala väljaselgitamisega seotud küsimused ja tagasiside palume saata lairiba@ttja.ee
  • Meetme määruste kavandite kohta palume tagasiside ja küsimused saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressile raigo.iling@mkm.ee