Sa oled siin

Infopäev "Ohutu korterelamu" 28.novembril Narvas

Бесплатный инфодень "БЕЗОПАСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ"

 

Infopäev toimub 28. novembril Narvas, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses aadressil Kreenholmi 45. / Информационный день пройдет в Нарве, в Ида-Вирумааском центре профессионального образования,  по адресу  Креенхольми 45.

PÄEVAKAVA / ПРОГРАММА

9.45 - 10.00  Kogunemine / Прибытие

10.00 - 10.30  Korterelamu kaasomand ja reaalosa – kes mille eest vastutab. Kaasomandi ja reaalosa mõisted, korteriomaniku õigused ja kohustused. Ehitus- ja remonttööde läbiviimine kaasomandi osas. TTJA /
Долевая собственность и реальная доля многоквартирного жилого дома – кто за что отвечает. Понятия долевой собственности и реальной доли, права и обязанности владельца квартиры Проведение строительных и ремонтных работ в части долевой собственности.

10.30 - 11.25 Elektriohutus. Elektripaigaldisele kehtivad nõuded, elektritööd, elektripaigaldise hooldus ja audit. TTJA / 
Электробезопасность. Действующие в отношении электрической установки требования, электрические работы, обслуживание и аудит электрической установки.

11.25 - 12.20 Gaasiohutus. Gaasipaigaldisele kehtivad nõuded, gaasipaigaldise audit, seadmete hooldus ja remont. TTJA/
Газовая безопасность. Действующие в отношении газовой установки требования, аудит газовой установки, обслуживание и ремонт оборудования. 

12.20 - 13.00 Kohvipaus / Кофейная пауза

12.50 - 13.30 Garaažiuste ja liftide ohutus. Tõsteseadmetele kehtestatud nõuded, tõsteseadmete hooldus ja audit. TTJA / 
Безопасность гаражных дверей и лифтов. Требования, установленные в отношении подъемных устройств, обслуживание и аудит подъемных устройств. 

13.30 - 14.20 Rõdupiirete seisukorra hindamine. Vaheseinte eemaldamine.
Rõdupiirete seisukorra uuringu tulemused: seisukorra hindamine ja võimalikud ehitustehnilised lahendused. TTJA /
Оценка состояния балконных ограждений. Удаление перегородок. Результаты проведенного исследования состояния балконных ограждений, оценивание состояния балконных ограждений, возможные инженерно-технические решения

14.30 - 14.50 Kohvipaus / Кофейная пауза

14.50 - 15.15 Avalikud mänguväljakud. Avaliku mänguväljaku mõiste, mänguväljakule kehtivad nõuded, mänguväljakute hankimine ja hooldamine. TTJA / 
Общественные игровые площадки. Понятие общественной игровой площадки, действующие в отношении игровой площадки требования, изыскание и обслуживание игровых площадок 

15.15 - 16.00 Kortermajade tuleohutusnõuded. Kortermaja üldkasutatavate pindade tuleohutusnõuded ja enamlevinud puudused. Päästeamet / 
Требования пожарной безопасности в отношении многоквартирных домов. Спасательный департамент 
Требования пожарной безопасности к площадям общего пользования в квартирном доме и наиболее распространенные недочеты 

Infopäev toimub sünkroontõlkega vene keelde. / Язык мероприятия: эстонский/русский синхронный перевод.

*Korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi.

KOHAD TÄIS! REGISTREERUMINE SULETUD