E-kaubandus

3.detsembril 2018 jõustus määrus 2018/302 („asukohapõhise tõkestamise määrus“ või „geobloki määrus“), millega sätestatakse kohustus kohelda Euroopa Liidu tarbijaid samas olukorras samal viisil, olenemata nende kodakondsusest, elukohast või asukohast. Määruse eesmärgiks on vähendada tarbijate asukohapõhist diskrimineerimist.

Põhjendamatute asukohapiirangute ehk geoblokeeringu kaotamine: lühiülevaade e-kauplejatele (PDF)

Küsimused ja vastused asukohapõhise tõkestuse määruse kohta e-kaubanduses (PDF)

Vaata ameti poolt koostatud juhendeid (juhendid lisamisel)

  • Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele
  • Руководство для предпринимателей, занимающихся интернет-торговлей
  • Instructions for traders engaged in e-commerce
  • Juhend e-kaubandusega tegelevale ettevõtjale Lisa 1. Kosmeetika toodete müük
  • Руководство для предпринимателя, занимающегося интернет-торговлей. Приложение 1. Продажа косметической продукции