Lasteriided

Lasteriiete ohutust käsitleb standard EVS-EN 14682 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja tõmbepaelad (ehk krookepaelad) lasterõivastel. Spetsifikatsioonid“. Standard on tõlgitud ka eesti keelde ning sellega on võimalik tutvuda ning seda tellida Eesti Standardikeskusest www.evs.ee. Lasterõivastele kehtestatud ohutusnõuete eesmärk on minimeerida juhusliku takerdumise riski nööridesse ja tõmbepaeltesse lasterõivastel.

 Lasteriiete ohutusnõuded näevad ette, et

 • kuni seitsmeaastaste laste (kasv kuni 1,34 meetrit) rõivaste kapuutsidel ja kaelustel ei tohi olla paelu ega nööre;
 • 7–14-aastaste laste rõivastel ei tohi kapuutsi ja kaeluse paelad olla elastsed ega pikemad kui 7,5 sentimeetrit ning peavad
  olema püsivalt kinnitatud, samuti ei tohi kapuutsidel ja kaelustel olla vabade otstega nööre;
 • nööride ja paelte vabade otste pikkus talje ja rinna piirkonnas ei tohi ületada 14 sentimeetrit;
 • kaela tagant jooksva paelaga rõivastel ei tohi kaela piirkonnas olla vabalt rippuvaid paelaotsi;
 • selja taha sõlmimiseks mõeldud laiema vöö või lehvi vabade otste pikkus ei tohi ületada 36 sentimeetrit ning rõivaste tagaküljelt väljuvad või tagaküljel sõlmitavad paelad ja nöörid ei ole lubatud;

 

 • nöörid ja paelad ei tohi ulatuda varruka ja rõiva alumisest äärest allapoole;
 • krookpaelad või pikkade pükste allosas olevad nöörid peavad olema täiesti rõiva sees;

 

 • õlapaelad on lubatud juhul, kui nad on konstrueeritud rõiva pikendusena või on rõiva esi- ja tagaküljele kinni õmmeldud,
  ning neile lisatud ilupaelte vabad otsad ei tohi olla pikemad kui 75 millimeetrit;

 

 • rõivaste tagaküljel väljuvad või seal sõlmitavad funktsionaalsed või dekoratiivsed paelad ja nöörid ei ole lubatud, vöö on lubatud.

 PROSAFE’i ja 11 liikmesriigi lasteriiete ohutuse ühisprojekti raames on valminud ka informatiivne video nööridest ja paeltest lasteriietel.