KKK alkoholi reklaamist

 • Milliseid elemente võib sisaldada alkoholi reklaam?

  Alkoholi reklaam võib sisaldada üksnes toote nime, liiki, tootja nime, kaubamärki, päritolumaad, geograafilist piirkonda, etanoolisisaldust mahuprotsentides, müügipakendi kujutist, omadusi (värvus, aroom, maitse), serveeringut (RekS § 28 lg 1).

 • Mis on serveering?

  Serveering on jook serveerituna.

 • Kas alkoholi reklaam tohib sisaldada toote hinda?

  Ei, alkoholi reklaam ei tohi sisaldada hinda.

 • Millisel juhul on lubatud esitada alkoholi hinda?

  Alkoholi hinda on lubatud esitada vaid kaubandusliku teabena alkoholi müügikohas.

 • Kas otsepostis on lubatud kuvada alkoholi hinda?

  Jah, tarbijale nimeliselt saadetud otsepostis on lubatud kuvada alkoholi hinda.

 • Kas alkoholi reklaam tohib sisaldada retsepti?

  Ei, alkoholi reklaam ei tohi sisaldada retsepti.

 • Kas toiduretsept tohib sisaldada konkreetse toote joogisoovitust?

  Ei tohi. Toiduretsept ei tohi viidata konkreetsele alkohoolsele tootele. Lubatud on viide tootegrupile, nt valge vein.

 • Kas alkoholi reklaam tohib sisaldada elemente, mis ei ole RekS § 28 lg 1 loetelus?

  Ei tohi. RekS § 28 lg 1 loetelu on ammendav.

 • Millisel kujul tohib esitada teavet alkoholi reklaamis?

  Alkoholi reklaamis sisalduv teave peab olema esitatud tootekeskselt ja neutraalselt. Alkoholi reklaamis sisalduv teave peab olema esitatud ilma positiivse õhkkonna kuvamiseta. Lugude jutustamise ei ole lubatud.

 • Mida ei tohi sisaldada alkoholi reklaamis esitatava teabe heliline ja visuaalne kujundus?

  Alkoholi reklaamis esitatava teabe heliline ja visuaalne kujundus ei tohi:

  - sisaldada elusolendit, tema pilti ega kujutist mis tahes viisil, välja arvatud isiku häält;

  - sisaldada eluta asja animeeritud kujutist;

  - kutsuda üles alkoholi ostma või tarbima;

  - kujutada alkoholi serveerimist või tarbimist;

  - seostada alkoholi tähtpäeva, sündmuse, tegevuse või aastaajaga;

  - jätta muul moel muljet, et alkohol on loomulik osa elust ja alkoholitarbimisel on positiivne mõju;

  - seostada alkoholi sõidukijuhtimisega;

  - rõhutada suurt etanoolisisaldust kui alkoholi positiivset omadust;

  - matkida üldtuntud isiku või tegelase, samuti peamiselt lastele suunatud filmi, televisiooni-, muusika- ja meelelahutussaate või ürituse kaudu tuntud isiku või tegelase häält.

 • Milline peab olema alkoholi reklaami hoiatav tekst?

  Alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.” Hoiatava teksti esitamiseks valitakse selline kirja tüüp, suurus ja värvus, mis muudab selle tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning muust teabest selgelt eristatavaks. Trükireklaamis esitatakse tervisehoiatus valgel taustal musta värvi tekstina ning hoiatuse pindala koos taustaga peab moodustama vähemalt 20 protsenti reklaami kogupinnast.

 • Mis ajal on tele- ja raadioprogrammis alkoholi reklaam keelatud?

  7:00-st kuni 22:00-ni

 • Kas alkoholi välireklaam on keelatud?

  Jah, alkoholi välireklaam on keelatud.

 • Kas kaubanduskeskuse koridorides on lubatud avalikustada alkoholi reklaami?

  Ei tohi, kuna kaubanduskeskuse koridorides avalikustatud reklaam on käsitatav välireklaamina ning alkoholi välireklaam on keelatud.

 • Kas sotsiaalmeedia võrgustikes on lubatud avalikustada alkoholi reklaami?

  Ei tohi.

 • Kas alkoholi reklaam on lubatud sisuturundusena (artiklid, saated)?

  Ei ole. Sisuturundus on üks reklaami avaldumise vormidest. Kuna alkoholi reklaam tohib sisaldada vaid RekS § 28 lg-s 1 olevat teavet, siis muu teave alkoholi reklaamis on keelatud.

 • Kas alkoholi käitleja tohib avalikustada alkoholi reklaami oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol?

  Jah, tohib. Alkoholi käitleja veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol avalikustatud alkoholi reklaam peab vastama alkoholi reklaami nõuetele.

 • Kuhu tuleb lisada kohustuslik hoiatus sotsiaalmeediakanalis avalikustatava alkoholi reklaami puhul? 

  Kuna kohustuslik hoiatus peab tavalise tähelepanu juures hoiatama iga tarbijat, siis peab olema RekS § 28 lg-st 4 tulenev kohustuslik hoiatus lisatud postituses sisalduvale alkoholi reklaami pildile.

 • Kas alkoholi reklaamile on sotsiaalmeedias lubatud lisada teemaviiteid (ingl hashtag)?

  Teemaviiteid tohib alkoholi reklaamile lisada juhul, kui nendes kuvatakse teavet, mis vastab RekS § 28 lõigete 1 ja 3 nõuetele.

 • Kas alkoholi käitlejal on lubatud sotsiaalmeedias jagada sellist informatsiooni, mis on loodud tarbijate poolt?

  Ei ole. Alkoholi käitlejal on keelatud jagada sotsiaalmeedias sellist informatsiooni, mis on loodud tarbijate poolt või sisaldab üleskutset jagamiseks.

 • Kas alkoholi reklaami tohib avalikustada sotsiaalmeediakanalitel ööpäeva avalikult püsivate storydena?

  Alkoholi reklaami on lubatud avalikustada storydena juhul, kui reklaam vastab reklaamiseaduse §-s 28 sätestatud nõuetele.

 • Kas alkoholi käitleja tohib oma veebilehel avalikustada alkoholi hinda?

  Alkoholi käitleja tohib oma veebilehel avalikustada alkoholi hinda vaid juhul, kui see veebileht on alkoholi käitleja müügikoht, e-pood, kus ta vahetult pakub müügiks tooteid. 

 • Kas „Happy Hour“ raames alkoholi reklaamimine on lubatud?

  Ei ole. Alkoholi tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimaluse, näiteks „Happy Hour“ raames, reklaamimine on keelatud. Kõikide kauplejate, sh toitlustusasutuste (n: baari, kohviku), poolt kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil alkoholi tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimaluse kohta teabe avalikustamist käsitatakse keelatud reklaamina.

 • Kas alkoholi reklaam tohib sisaldada tootele kehtiva soodustuse protsenti?

  Ei.

 • Kas tarbijamängu, loteriid või võistlust võib seostada alkohoolse joogi või või alkohoolse joogi kaubamärgiga?

  Ei tohi. Mistahes tarbijamäng, loterii või võistlus, mida juhises, kirjelduses, reklaamis või mujal seostatakse alkohoolse joogi või selle kaubamärgiga, on keelatud.

 • Kas alkoholi käitlejal on lubatud reklaamida kauba müügiks pakkumisel ja müügil alkoholi tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimalust?

  Alkoholi käitleja ei tohi reklaamida, et  ükskõik millise kauba ostmisega on tarbijal võimalus saada alkoholi tasuta või madalama hinnaga.