Sa oled siin

TJA pressiteadete arhiiv

15.05.2018

Käimas on ettevalmistused avaliku konkursi korraldamiseks sagedusalas 3600 GHz

TJA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) teevad ettevalmistusi avaliku konkursi korraldamiseks, et leida sideettevõtja mobiilsideteenuste pakkumiseks sagedusalas 3600 MHz. Selle sagedusala kasutusse andmine on määrava tähendusega 5G tehnoloogia kasutuselevõtuks, samuti parandab see...
14.05.2018

Tallinnas kohtuvad ehitusjärelevalve eksperdid üle Euroopa

14.-15. mail toimub Tallinnas Euroopa ehitusjärelevalve ekspertide töögrupi kohtumine CEBC (Consortium of European Building Control). Kohtumise korraldaja on Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja sellel osalevad asutused ja organisatsioonid 22 riigist. Eestist on kaasatud kohtumisele Majandus- ja...
04.05.2018

Maikuus koolitame kohalikke omavalitsusi ehitusvaldkonna teemadel

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldame maikuu jooksul infopäevi kohalike omavalitsuste ehitus- ja haldusspetsialistidele, et jagada infot ja juhtnööre aktuaalsetel ehitusvaldkonna teemadel. Esimene infopäev Harjumaa piirkonnale toimus Tallinnas 2. mail. Järgmised...
03.05.2018

Raudteeohutuse tänusündmusel tunnustati organisatsioone ja vabatahtlikke

02.mail tunnustas Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, Operation Lifesaver Estonia (OLE) raudteeohutuse tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu”,  organisatsioone ja vabatahtlikke. Tänukirja oma panuse eest raudteeohutusalase tegevuse arendamisesse sai ka Tehnilise Järelevalve Amet. Tänumeene...
26.04.2018

Kutsume eestimaalasi osalema Teeme Ära talgupäeval ja andma teada ka ohtlikest kaevudest

TJA kutsub koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase...
13.04.2018

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavandi siseriiklik konsultatsioon

TJA koostas telefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiturul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavandi. Sellega saab tutvuda TJA kodulehele: https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/sideturg/reguleeritavad-turud/kone-lopetamine-fikseeritud-sidevorgus  (vt IV ring alt)....
12.04.2018

Raudteed ületades tuleb jalgrattalt maha tulla

Kevade saabudes liiguvad inimesed üha enam jalgratastega ning TJA tuletab meelde, et raudteed ületades tuleb alati rattalt maha tulla ning veenduda, et lähenemas pole rongi. Igal aastal toimub raudteel mitmeid jalgratturite hooletusest ning liiklusreeglite eiramisest põhjustatud õnnetusi, ka sel...
09.04.2018

Mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna kehtestamine

TJA kohustas sideettevõtjaid Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS ajavahemikul 01.07.2018 –30.06.2019 rakendama mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiteenuse osutamisel hinda, mis ei ole kõrgem kui 0,83 €/senti minut. Otsus on tehtud avalikkusele kättesaadavaks TJA kodulehel: https...
04.04.2018

Algasid ettevalmistused 3600 MHz sageduslubade avaliku konkursi korraldamiseks

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) on alustanud avaliku konkursi ettevalmistamisega sideettevõtjate leidmiseks lairibateenuste pakkumiseks sagedusalas 3400-3800 MHz (3600 MHz sagedusala). Selle sagedusala kasutusse andmine parandab juurdepääsu...
03.04.2018

Märtsi numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus märtsis kokku 6194 numbrit, millest 6018 olid mobiiltelefoni- ja 176 tavatelefoninumbrid. Märtsis tühistati kokku 7913 numbri teisaldamise avaldust, millest 7857 olid mobiiltelefoni- ja 56 tavatelefoninumbri teisaldamise...

Lehed