Sa oled siin

TJA pressiteadete arhiiv

28.12.2017

Õnnetuste ära hoidmiseks järgi pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida ohutusnõudeid. Pürotehnika väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi (põlengud,...
28.12.2017

Algatati avalik konsultatsioon kiire internetita piirkondade kaardistamiseks

Majandus- ja kommunikatsioonimonisteerium koostöös Tehnilise Järelevalve Ametiga algatas avaliku konsultatsiooni, et kaardistada kõik aadressid üle Eesti, kus puudub kiire internet (allalaadimiskiirus vähemalt 30 Mbit/s). Kõigile sideturuosalistele saadeti välja kiri eesmärgiga koguda infot nn...
22.12.2017

Ehitusvaldkonna vastutavad isikud lähevad uuel aastal üle kohustuslikule kutsesüsteemile

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde, et sel aastal lõppeb ehitusvaldkonnas  üleminekuperiood. Üleminekuperioodi lõppemine tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise...
13.12.2017

Pürotehnilisi tooteid ära osta turult, sotsiaalmeediast ega inimestelt tänavalt

Tuletame koos Tarbijakaitseametiga meelde, et ohutuse ja nõuetekohasuse tagamiseks võib pürotehnilisi tooteid müüa üksnes vastavat luba omav ettevõte. Pürotehnikat ei tohi osta turult, eraisikutelt sotsiaalmeediast ega inimeselt tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib...
06.12.2017

Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju”

7. detsembril algab raudteeohutusalane jõulukampaania, mille põhisõnum “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju” tuletab meile meelde, et raudtee turvaline ületamine on otseses seoses inimese enda teadliku käitumise ja vastutustundega. Jõulukampaania toimub neljateistkümnendat korda...
01.12.2017

Kohus tunnistas TJA menetlustulemused Eestis müüdavate paigalduskaablite suhtes õigeks

13.11.2017 jõustunud kohtulahendiga lõppes ligi 2 aastat Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA)  ja rahuvahelisse kaablitootmise kontserni Prysmian Group kuuluva Draka Keila Cables AS-i  vaheline kohtuvaidlus paigalduskaablite nõuetele vastavuse ja ohutuse üle. Draka Keila Cables vaidlustas...
28.11.2017

Õnnetuste vältimiseks peab raudteel liigeldes olema eriti tähelepanelik

Sel aastal on aset leidnud kahetsusväärselt palju traagiliste tagajärgedega raudteeõnnetusi- kokku 17 juhtumit, milles on hukkunud 12 ja vigastada saanud 4 inimest. Õnnetusi põhjustab peamiselt tähelepanematus ja hooletus, mida sageli võimendab nutiseadmete ja kõrvaklappide kasutamine. TJA paneb...
27.11.2017

Korraldasime seminari „Kuidas teha tootest edukas kaup“

Seminari viis läbi  TJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa ja see oli suunatud Ida-Virumaa ettevõtjatele, kes soovivad oma kaupu edukalt turustada Eestis ja Euroopa Liidus laiemalt. Seminaril anti praktilisi nõuandeid selle kohta, millistele tingimustele peab toode vastama, et sellest...
20.11.2017

Tasakaaluliikurit ostes veendu, et see vastab nõuetele

Peagi hakatakse mõtlema jõulukingituste tegemisele ja viimasel ajal suurt populaarsust kogunud tasakaaluliikur võib olla kingisooviks paljudele lastele ja noortele. Juhime tähelepanu sellele, et tasakaaluliikuri ostmisel tuleb veenduda selle vastavuses nõuetele. TJA viis läbi tasakaaluliikurite...
13.11.2017

Valminud on raudteevaldkonna ohutusaruanne

Meil on valminud 2016. aasta raudteevaldkonna ohutusaruanne, mis annab peamiste ohutusnäitajate (kokkupõrked ülesõidukohtadel, otsasõidud jms) analüüsile tuginedes ülevaate Eesti raudteeohutuse arengust. Ohutusaruanne esitatakse igal aastal Euroopa Raudteeagentuurile (ERA). Ohutusaruande ...

Lehed