Sa oled siin

Turujärelevalve programm

Toodete turujärelevalve põhimõtted on sätestatud määruses 765/2008 ning toote nõuetele vastavuse seaduses. Turujärelevalveasutused ja nende tööjaotus on määratud seaduse alusel, millele lisanduvad asutuste omavahelised kokkulepped. Järelevalve toimub Eestis valdkonnapõhiselt. Toodete üle teostavad Eestis turujärelevalvet kokku 8 ametiasutust: Tarbijakaitseamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet, Maanteeamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon ja Põllumajandusamet.

Turujärelevalve alusdokumendiks Eestis on Turujärelevalve programm (219.2 KB, DOCX)

Dokumendi on koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Tarbijakaitseameti, Tehnilise Järelevalve Ameti, Veeteede Ameti, Terviseameti, Tööinspektsiooni, Keskkonnainspektsiooni ja Põllumajandusametiga.