Sa oled siin

Algasid ettevalmistused 3600 MHz sageduslubade avaliku konkursi korraldamiseks

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) on alustanud avaliku konkursi ettevalmistamisega sideettevõtjate leidmiseks lairibateenuste pakkumiseks sagedusalas 3400-3800 MHz (3600 MHz sagedusala). Selle sagedusala kasutusse andmine parandab juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades, samuti loetakse seda sagedusala Euroopa 5G Teekaardis lähiaja olulisemaks 5G sagedusalaks, mis võimaldab uuenduslike tehnoloogiate ja seadmete (IoT) kasutamist.

Ettevalmistuste käigus on seni analüüsitud erinevate riikide praktikat konkursside korraldamisel ja ettevalmistamisel ning vastavat regulatsiooni Euroopa Liidus. 

TJA kutsub kõiki huvitatud sideettevõtteid ja muid huvigruppe avalikul konsultatsioonil aktiivselt osalema, oodates vastuseid, ideid, ettepanekuid ja kommentaare.

Avalik arutelu kestab kuni 30. aprillini 2018.

Ootame Teie arvamusi e-posti aadressil konkurss3500@tja.ee .

Avaliku arutelu alusdokumendid ja laekunud tagasiside võetakse aluseks regulatsiooni väljatöötamisel Eestis.

Täpsem info on kättesaadav SIIT