Sa oled siin

Amet ootab reisiettevõtjatelt 2018. aasta neljanda kvartali kogumüügi aruandeid

20. jaanuariks tuleb reisiettevõtjail Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada 2018. aasta neljanda kvartali kogumüügi aruanne. Aruandes tuleb esitada: 
1.    aruandeperioodi kogumüük;
2.    ettemaksed aruandeperioodi viimase päeva seisuga ;  
3.    järgneva kvartali täpsustatud planeeritav kogumüük;
4.    andmed tagatise arvutamise aluseks oleva plaanitava aastase pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi kohta, mis sisaldavad pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste müüki igas kvartalis. 
Mullu jõustunud turismiseaduse muudatused hõlmasid endas muudatust ka tagatise arvutamise aluseks oleva kogumüügi osas. Varem võeti tagatise arvutamisel aluseks plaanitav aastane pakettreiside kogumüük, nüüd võetakse plaanitav aastane pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük aluseks siis, kui see on suurem eelmise kalendriaasta pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist. See tähendab, et kui eelmise kalendriaasta kogumüük on plaanitavast aastasest kogumüügist suurem, võetakse tagatise arvutamisel aluseks eelmise kalendriaasta pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük.

Olukorras, kus reisiettevõtja ei oma nõuetekohast tagatist, ei ole turismiseadusega ette nähtud reisijate õiguste ja huvide kõrgetasemeline kaitse tagatud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et reisiettevõtjad omaksid nõuetekohast ja seejuures piisavat tagatist ning esitaksid nõuetekohaselt ja seejuures õigeaegselt kogumüügi aruandeid. 

Aruandes esitatud andmed omavad suurt tähtsust reisiettevõtjate üle järelevalve teostamisel. Nimelt on aruannete põhjal võimalik tuvastada, kas reisiettevõtja on tagatisega seonduvaid nõudeid korrektselt täitnud.  

Kogumüügi aruanded õigeaegselt esitamata jätnud reisiettevõtjad kantakse reisiettevõtjate musta nimekirja.
 

Rohkem infot nõuete kohta: