Sa oled siin

Eesti avalikul raudteel hakkavad 8. detsembrist kehtima uued raudteeinfrastruktuuri kasutustasud

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) määras avalikul raudteeinfrastruktuuril 8. detsembril algavaks liiklusgraafikuperioodiks uued raudteeinfrastruktuuri kasutustasud. Algava 2019/2020 liiklusgraafikuperioodi kasutustasud jäävad kaubaveoettevõtjale ja reisiveoteenuse osutajale samale tasemele kui perioodil 2018/2019. 

Kasutustasusid tasuvad kõik raudteeveo-ettevõtjad, kes avalikku raudteed kasutavad. Kasutustasu määramise otsusega kehtestati AS Eesti Raudteel ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu tagava põhiteenuste kasutustasu (otsekulu) ning juurdepääsu tagavate põhiteenuste lisatasud. Kasutustasude alusel koguvad raudteeinfrastruktuuri ettevõtjad omakorda enda raudteevõrgul tasusid, millega kaetakse infrastruktuuri majandamisega seotud kulusid. Otsekulu tasuvad kõik turuosalised võrdsetel alustel, lähtuvalt rongiliikluse sagedusest ning liikluse korraldamise kuludest. Lisatasude määramise aluseks on turusegmentide maksevõime. Lisatasude kehtestamisel arvestati kehtivat õigusruumi ning seniseid kasutustasu suuruseid.