Sa oled siin

Eesti avalikul raudteel hakkavad 9. detsembrist kehtima uued raudteeinfrastruktuuri kasutustasud

TJA määras avalikul raudteeinfrastruktuuril 9. detsembril algavaks liiklusgraafikuperioodiks uued raudteeinfrastruktuuri kasutustasud. Algava 2018/2019 liiklusgraafikuperioodi kasutustasud jäävad kaubaveoettevõtjale ja reisiveoteenuse osutajale samale tasemele kui perioodil 2017/2018. Kasutustasusid tasuvad kõik raudteeveo-ettevõtjad, kes avalikku raudteed kasutavad.

Kasutustasu määramise otsusega kehtestati AS Eesti Raudteel ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu tagava põhiteenuste kasutustasu (otsekulu) ning juurdepääsu tagavate põhiteenuste lisatasud. Kasutustasude alusel koguvad raudteeinfrastruktuuri ettevõtjad omakorda enda raudteevõrgul tasusid, millega kaetakse infrastruktuuri majandamisega seotud kulusid. Otsekulu tasuvad kõik turuosalised võrdsetel alustel, lähtuvalt rongiliikluse sagedusest ning liikluse korraldamise kuludest. Lisatasude määramise aluseks on turusegmentide maksevõime. Lisatasude kehtestamisel arvestati kehtivat õigusruumi ning seniseid kasutustasu suuruseid.

TJA peab lisatasu maksevõime metoodika kujundamisel oluliseks ühelt poolt infrastruktuuriettevõtja kulude ja majandusliku olukorra ning teiselt poolt infrastruktuuri kasutajate kulude ja majandusliku olukorra tasakaalustamist. Samuti tuleb arvesse võtta erinevate valikute mõju riigi rahalistele kohustustele. TJA peab kehtiva metoodika puhul oluliseks selle lihtsust, rakendamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavust, läbipaistvust, objektiivsust ja kontrollitavust.