Sa oled siin

Infoseminar alkoholi reklaami nõuete muudatusest

15. ja 16. mail korraldas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet alkoholi reklaami tellijatele, teostajatele ja avalikustajatele seminari, et selgitada reklaami nõuete eesmärki ja mida tähendavad muudatused praktikas.

2017. aastal võttis Riigikogu vastu alkoholi- ja reklaamiseaduse muutmise seaduse. 1.06.2018 jõustusid reklaamiseaduses (RekS) alkoholi reklaami nõuete muudatused, mille eesmärk on vähendada alkoholireklaamide atraktiivsust ja alkoholitarbimise seostamist erinevate olukordade ja tegevustega, vähendada alkoholitarbimise suhtes positiivseid ootusi, mis jätavad mulje, et negatiivsed tagajärjed puuduvad ning vähendada reklaamide kaudu alaealiste mõjutamist. Infoseminari korraldades oli TTJA eesmärk jõuda koos ettevõtjatega olukorrani, kus ühelt poolt saab ettevõtja oma tooteid tutvustada ning teisalt tagada noortele ja lastele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

Nagu iga seaduse puhul, tuleb ka alkoholi reklaami puhul teha vahet poliitika kujundajal ning järelevalve teostajal. Alkoholi reklaami nõuete täitmise üle teostab järelevalvet TTJA, kes on oma töös sõltumatu ja lähtub seaduses kirja pandust. Kindlasti ei soovi TTJA esmajoones ettevõtjaid karistada, vaid luua selge ja läbipaistev praktika.

Infoseminaril rõhutasime, et RekS § 28 lg 1 alusel võib alkoholi reklaam sisaldada üksnes toote nime, liiki, tootja nime, kaubamärki, päritolumaad, geograafilist piirkonda, etanoolisisaldust mahuprotsentides, müügipakendi kujutist, omadusi (värvus, aroom, maitse) ja serveeringut. Seejuures peab alkoholi reklaamis sisalduv teave olema esitatud tootekeskselt ja neutraalselt. Vastavalt uutele nõuetele võib teave olla vaid informatiivne, ei tohi luua positiivset meeleolu ega muuta alkoholi atraktiivseks. Neutraalsetena peavad samuti olema esitatud maitseomadused. 

Eraldi tõi TTJA välja, et ka sotsiaalmeedias pole lubatud rohkem kui reklaamiseaduses kirjas. See tähendab, et alkoholi käitleja veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol (Facebookis, Instagramis vms) avalikustatud alkoholi reklaam peab vastama alkoholi reklaami nõuetele. 

Uued reklaami nõuded on kehtinud aasta aega ning tänu kauplejate vastutustundele ja koostööle on puudused tähelepanu juhtides korda tehtud. Abiks on selle juures olnud nii KKK alkoholi reklaamist kui ka alkoholi reklaami juhend (PDF).