Sa oled siin

Kiire internetiga liitumiseks väljaspool linnu saab 300 eurot toetust

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab toetust kiire internetiühendusega liitumiseks. Era- või juriidiline isik saab taotleda programmis osaleva sideettevõtte kaudu toetust internetiühenduse jaoks vajalike seadmete ja siderajatiste ostuks ning paigaldamiseks. Samuti saab taotleda toetust liini ehitamiseks.

 

Toetust võib taotleda nii kaabliga kui ka raadiolahendusega püsiühendustega liitumiseks juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused. Esiteks, taotlejal puudub hetkel kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega interneti püsiühendus. Teiseks, asub ta abikõlblikul aadressil, mida saab kontrollida veebilehel https://www.ttja.ee/et/toetus olevast aadressipäringust. Kolmandaks, taotlejale teeb liitumispakkumuse mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja, kelle nimed leiate samalt veebilehelt. Aja jooksul võib sinna sideettevõtteid veelgi lisanduda. Neljandaks, taotleja ei ole töötuna arvel Töötukassas või kui ta on juriidiline isik ja tal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad.

TTJA peadirektor Kaur Kajak märkis, et tegu on nii mõneski mõttes unikaalse toetusega: „Eestis on küll seni toetatud näiteks sidevõrkude rajamist, kuid antud toetus on just mõeldud selleks, et innustada meie inimesi ja ettevõtteid kiire internetiühendusega liituma. Kiired ja hästi kättesaadavad ühendused kõigile Eesti inimestele hädavajalikud nii õppimiseks kui töötamiseks.“


Toetuse summa arvatakse maha sideettevõtja poolt liitumiseks tehtavatest kulutustest. Toetuse avalduste esitamiseks on viimane tähtpäev 30.11.2020.
Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit eurot ja selle rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ 
Vaata ka liitumistoetuse taotleja korduma kippuvaid küsimusi SIIT.