Sa oled siin

Kuulutasime välja televisooniteenuse tegevusloa konkursi

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi ühe vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks. 
Vastavalt meediateenuste seaduses sätestatule kehtestas kultuuriminister tegevusloale mitmeid kõrvaltingimusi, mida tuleb teleprogrammis järgida.

Tegevusloa taotlused tuleb esitada TTJA-le hiljemalt 8.03.2019.TTJA teeb otsuse tegevusloa väljaandmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Soovi korral saab konkursi kohta küsida täiendavat teavet TTJA sideosakonna side- ja meediateenuste talitusest.

Konkursil osalemisega seotud dokumendid :