Sa oled siin

Märtsi numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus märtsis kokku 6194 numbrit, millest 6018 olid mobiiltelefoni- ja 176 tavatelefoninumbrid. Märtsis tühistati kokku 7913 numbri teisaldamise avaldust, millest 7857 olid mobiiltelefoni- ja 56 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

Numbriliikuvuse statistika on kättesaadav TJA kodulehelt aadressil: http://www.tja.ee/et/elektrooniline-side/sideteenused/numeratsioonihaldus/numbriliikuvus