Sa oled siin

Netikaart.ee kaardistab Eesti internetiühendused

TJA on loonud infosüsteemi Netikaart.ee, millelt saab igaüks vaadata internetiühenduse võimalusi erinevates kohtades üle Eesti. Netikaardi põhifookus on kaabliga pakutavate ühenduste kaardistamine ja praegu sisaldab see ainult suuremate sideettevõtete andmeid. Järk-järgult lisanduvad ka ülejäänud sideettevõtted. Üle-eestiline interneti leviku kaardistamine annab ka riigile põhjaliku ülevaate, millistes piirkondades on kõige suurem puudus kiirest internetist. See on hea sisend edaspidisteks tegevusteks, et leida võimalusi levikut parandada.

Netikaart.ee-s saab teha erinevaid päringuid. Nii näiteks saab päringu Teenuste võimalused aknast valida kaabelühenduse andmesidekiiruse suuruse ning seejärel kuvatakse rohelised täpid majadele, kus just sellise kiirusega teenus on kättesaadav. Täpile klõpsates näeb avanenud hüpikaknas täpsemat infot juba teenuste lõikes. Süsteem kuvab kaabelühenduse juures tehnilist maksimaalset võimalikku kiirust, mida sideettevõtjad on valmis konkreetsel aadressil kaabli kaudu pakkuma. 3G ja 4G puhul on kuvatavad kiirused hinnangulised.

Päring Turutõrke kaart jaotab Eesti 1x1 km ruutudeks ja joonistab seda tumedama värviga ruudud, mida suurem on puudus päringu andmetele vastava kiirusega internetiühenduse järele.

Netikaart on esimene kogu maad hõlmav kaardistus ja täieneb järk-järgult. Netikaardi andmed hakkavad uuenema kord kvartalis ja seejärel on võimalik statistika päringu kaudu jälgida kiire interneti levikut omavalitsuste põhiselt.

Kuna Netikaardi puhul on tegemist suurte andmemahtudega (ligi miljoni aadressiobjekti automaatse analüüsiga), siis võib ette tulla üksikuid vigu andmete töötlemisel.