Sa oled siin

Ootame tagasisidet 700 MHz ja 26 GHz sagedusalade kasutuse planeerimiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) alustasid sagedusalade 694 - 790 MHz (700 MHz sagedusala) ja 24,25-27,5 GHz (26 GHz sagedusala) kasutuse planeerimist ning avalike konkursside ettevalmistamisega sideettevõtjate leidmiseks mobiilsete lairibateenuste pakkumiseks. Nende sagedusalade kasutusse andmine parandab juurdepääsu mobiilsele internetile ja võimaldab tõsta teenuste kvaliteeti nii suuremates linnades kui väiksemates maapiirkondades, samuti võimaldab uuenduslike tehnoloogiate (5G) ja seadmete kasutamist.
Ettevalmistuste käigus on analüüsitud erinevate riikide praktikat nimetatud sagedusalade planeerimisel, konkursside ettevalmistamisel ja korraldamisel ning vastavat regulatsiooni Euroopa Liidus.

TTJA ootab avaliku arutelu raames telekommunikatsiooniettevõtete ja muude huvigruppide tagasisidet, kommentaare ja ettepanekuid nende sagedusalade kasutusele võtmise ja avaliku konkursi korraldamise kohta. Avaliku arutelu alusdokumendid ja laekunud tagasiside võetakse aluseks regulatsiooni väljatöötamisel Eestis.

Tagasisidet oodatakse hiljemalt 13.12.2019.

Rohkem infot leiab TTJA kodulehelt