Sa oled siin

Raadiotegijad saavad taotleda uusi tegevuslubasid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi raadioteenuse osutamise tegevuslubade väljaandmiseks. Kokku antakse välja 14 üleriigilise raadioteenuse-, 13 regionaalse raadioteenuse- ja üks rahvusvahelise raadioteenuse osutamise tegevusluba. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 6. mail.

Konkurss annab võimaluse taotleda uut luba oma tegevuse jätkamiseks tänastele raadiotegijatele ning avab ukse ka uutele tulijatele. Mitmed uute lubade alusel tegutsema hakkavad raadioprogrammid võivad loota suuremale levikule, sest konkursile lisandub uut sagedusressurssi, mis lubab viia raadioprogramme laiema hulga kuulajateni. Kõik uued tegevusload hakkavad kehtima käesoleva aasta novembris ja load kehtivad kuni 5 aastat.

TTJA korraldab raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkursi koostöös Kultuuriministeeriumiga. Vastavalt meediateenuste seadusele on kultuuriminister kehtestanud kõigile konkursil väljaantavaile tegevuslubadele mitmeid kõrvaltingimusi, mida tuleb raadioprogrammis järgida. Nende hulka kuuluvad näiteks sõnasaadete osakaal programmis, sõnasaadete keele nõue, programmi levipiirkond kui ka peamine sihtrühm ning Eesti autorite loodud muusikateoste osakaal.

Konkursi tulemused selguvad hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Täpsem info konkursi kohta TTJA kodulehelt.