Sa oled siin

Riias toimusid läbirääkimised Läti ja Eesti sideadministratsioonide esindajate vahel

Eesti ja Läti lipp

23.04-24.04.2019 toimusid Riias läbirääkimised Läti ja Eesti sideadministratsioonide esindajate vahel. Kohtumise peamisteks teemadeks olid koordinatsioonilepingute uuendamine ja sõlmimine lai- ja kitsaribasüsteemide kasutamiseks erinevates sagedusalades ning kokkulepe Läti TV ringhäälingu teemal sagedusalas 700 MHz. Riikidevaheliste koordinatsioonilepingute sõlmimise eesmärgiks on piiriäärsetes alades raadiosagedusressursile võrdse juurdepääsu tagamine, vastastikuste raadiohäirete vältimine ja sageduste kiireks kasutuselevõtuks paremate tingimuste loomine.

Viimati kohtusid administratsioonid 2014. aastal Tallinnas.

Mitmes sagedusalas on võetud või plaanitakse võtta kasutusele uusi süsteeme, samuti areneb tehnoloogia pidevalt, seepärast on vaja uuendada ka sageduste kasutamisega seotud regulatsiooni (sealhulgas piiriüleste raadiohäirete vältimiseks). See omakorda tingib vajaduse sõlmida uusi ning ajakohastada olemasolevaid koordinatsioonilepingud. 

Läbirääkimiste tulemusel sõlmiti ning uuendati seitse koordinatsioonilepingut liikuva side lairiba ja kitsaribasüsteemide kasutustingimuste kohta piirialadel, lisaks valmistati ette kaks lepingu eelnõud, mis ootavad rahvusvahelise regulatsiooni ajakohastamist 5G tehnoloogia osas. 

Läbirääkimiste tulemusel: 

  1. sõlmiti lepingud 450 MHz (kitsaribalised PMR ja CDMA/LTE süsteemid), 800 MHz (lairibasüsteemid), 900 MHz ja 1800 MHz (GSM ja lairibasüsteemid), 1500 MHz (lairibasüsteemid ), 2100 MHz ja 2500 MHz (lairibasüsteemid) sagedusalade kasutamise kohta; 
  2. valmistati ette lepingu eelnõud sagedusalades 1500 MHz ja 3400 MHz selleks, et pärast uue rahvusvahelise regulatsiooni kinnitamist saaks ajakohastada olemasolevad lepingud 5G kasutamise tarbeks. 

Tänu lepingutes sätestatud ühtlustatud kasutustingimustele ja kokkulepitud kooskõlastamise protseduuridele, tekib Eesti ja Läti sideoperaatoritel võimalus piiriäärsetel aladel võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ning efektiivsemalt kasutada sagedusressurssi.