Sa oled siin

Riigi poolt kiire interneti leviku toetamiseks korraldatud avaliku konkursi võitja on selgunud

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) peadirektori otsusega on avaliku konkursi võitjaks kuulutatud Elektrilevi OÜ. Kokku laekus konkursile kolm taotlust, mille esitasid Elektrilevi OÜ, Corle OÜ ja Hariduse Infotehnoloogia SA.

TJA hindas esmalt toetuse taotlejate ja nende poolt esitatud taotluste nõuetele vastavust ning tunnistas vastavaks kaks taotluse esitajat: Elektrilevi OÜ ja Corle OÜ. TJA ei tunnistanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutust tingimustele vastavaks, kuna nad ei täida nõuet, mille kohaselt peab taotleja viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine käive ületama viis miljonit eurot.

Järgmise etapina analüüsis ja hindas TJA vastavaks tunnistatud kahte taotlust määruse hindamiskriteeriumitest lähtuvalt ning tunnistas konkursi võitjaks Elektrilevi OÜ, kes tegi parema pakkumise nii liitumisvõimaluste arvu, ühe juurdepääsupunkti toetuse suuruse kui ka maakondade kaetuse võrdsemaks muutmist arvestades. Elektrilevi ehitab välja järgneva viie aasta jooksul 40 016 kiiret internetiühendust.

Järgmise sammuna asub TJA sõlmima Elektrileviga lepingut toetuse abil võrgu välja ehitamiseks. Peale lepingu sõlmimist võtab Elektrilevi liitumisvõimaluse saavate aadressidega ühendust. Need inimesed, kes soovivad liitumisvõimalust kasutada, peavad omalt poolt panustama kuni 200 eurot. Ühe ühenduse väljaehitamisse panustab riik ligi 500 eurot, ning ülejäänud kulud katab Elektrilevi.

TJA korraldatud avaliku konkursi eesmärk oli leida ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi nendesse kodudesse, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. Riikliku toetuse kogusuurus on 20 miljonit eurot viieks aastaks ning konkursi võitnud ettevõtja on kohustatud ülejäänud kulutused tasuma omafinantseeringuga.

Konkurss kuulutati välja 22.06.2018 ja seda korraldas Tehnilise Järelevalve Amet (TJA). Lisainfo konkursi ja sellega väljaantava toetuse kohta on kättesaadav TJA kodulehel: https://www.tja.ee/et/lairiba