Sa oled siin

Tallinna Ringkonnakohus jättis Eleon Green OÜ esmase õiguskaitse määruskaebuse rahuldamata

tuulik

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 12. aprillil ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja. Arendaja esitas 29.04.2019 Tallinna Halduskohtule kaebuse TTJA ettekirjutuse tühistamiseks. Koos kaebusega esitati esialgse õiguskaitse taotlus ettekirjutuse osalise kehtivuse peatamiseks. Tallinna Halduskohus jättis 3.mail esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata ning arendaja kaebas selle edasi. Samuti jättis Tallinna Ringkonnakohus 28. mail määruskaebuse rahuldamata, mis tähendab, et jääb kehtima ettekirjutus, millega TTJA peatas Aidu tuulepargis ehitustegevuse.

Ringkonnakohtu otsus kinnitab, et arendaja erahuvid ei kaalu üle ohtu riigi julgeolekule ning TTJA kui järelevalveorgan kaitseb riigi huve järelevalvemenetluse läbiviimisel. Aidu tuulikuid 4 ja 5 ehitati ajal, kui kehtis Tartu Halduskohtu 31. mai 2017. a määrusega kohaldatud ehitamiskeeld, mistõttu võttis Eleon Green OÜ teadliku riski, et TTJA võib ehitustegevusse sekkuda ja ehitustegevuse peatada.