Sa oled siin

Tallinnas toimus tehnoloogia arengu edendamise kõrgetasemeline kohtumine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) võõrustas 3.-6.märtsil Tallinnas Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide (CEPT) Elektroonilise side komitee (ECC) 52.  korralist plenaarkohtumist. Kohtumisel osales kokku üle 100 delegaadi Euroopa riikide sideadministratsioonidest ning muudest huvigruppidest. Komitee põhiliseks eesmärgiks on tekitada eeldused (regulatsioon) sidetehnoloogia arenguks Euroopas. 

Neli päeva kestnud kohtumisel otsustati laiendada intelligentsete transpordi süsteemide (ITS) sagedusala, et täiustada sõidukite automaatseid turvalisuse süsteeme. Intelligentsed transpordisüsteemid on eelkõige tehnoloogilised süsteemid, mis aitavad teha transpordi valdkonda efektiivsemaks ja turvalisemaks. Igapäevaselt näeme selliseid süsteeme autode küljes (nt kokkupõrke ennetuse ja sõitmist assisteerivad süsteemid) ja ka transpordi infrastruktuuris (nt autonumbri tuvastus, nutikad ristmikud, kiiruskaamerad). Lisaks kuuluvad ITS alla autonoomsed transpordilahendused (isesõitev metroo, tramm või rong), mis on suuresti alles arenemisjärgus.

Samuti otsiti täiendavaid võimalusi õhusõidukites kiire andmeside ühenduse pakkumiseks kasutades satelliittehnoloogiat 12 GHz sagedusalas. Plenaaristungi fookuses oli ka mobiilside tehnoloogia arengu võimaldamine, millega seoses tehti mitmeid olulisi otsuseid, mis aitavad Euroopas rakendada 5G sidevõrke sagedusalas 26GHz ja võimaldavad tulevikus ülikiireid internetiühendusi läbi õhu. Näiteks lepiti kokku 5G ribavälise kiirguse piirnormides, et kaitsta maauuringute satelliite. 26 GHz sagedusala on Euroopas üheks pioneersagedusalaks, et võimaldada 5G teenustel baseeruvat ülikiire võrgu üles ehitamist.