Sa oled siin

Tarbijad on rahulolematud veebipoega Reset.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada, et tarbijatel on probleeme veebipoega Reset.ee. 

TTJA-le saadetud pöördumistest nähtub, et paljud tarbijad on sattunud olukorda, kus nad on tellinud e-poest www.reset.ee kauba, kuid kaupleja ei suuda seda lubatud aja jooksul tarnida. Juhul kui tarbija otsustab lepingust taganeda, siis venitab kaupleja ebamõistlikult kaua tarbijatele raha tagastamisega.

TTJA soovitab tarbijatel enne tellimuse esitamist ettevõttega ühendust võtta ja uurida, kas kaup on saadaval ja milline on reaalne tarneaeg. Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada. Kui tarbija on aga kauba kätte saanud, ent sellel on ilmnenud puudused, peab kaupleja need üle vaatama ja kõrvaldama (parandamise või asendamise näol) mõistliku aja jooksul ning andma tarbijale infot, millal saab probleem lahendatud.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest. 

TTJA on seisukohal, et tarbijate suhtes ebaausate kauplemisvõtete kasutamist ei õigusta asjaolu, et tootevalik on väga suur. Kõik kauplejad peavad käituma tarbijate suhtes ausalt ning viisil, mis välistab ebaausate kauplemisvõtete kasutamise. 

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid. 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet juhib oktoobri jooksul tarbijate ja kauplejate tähelepanu targale e-poodlemisele. Nii tarbijad lkui ettevõtjad leiavad kasulikke näpuneiteid lehelt ostatargalt.ee

„Osta targalt. Kauple korrektselt. Ka e-poes!“