Sa oled siin

Tehnilise Järelevalve Amet sõlmis Elektrileviga lepingu kiirete internetiühenduste rajamiseks

28. novembril sõlmis Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) lepingu avaliku konkursi võitja Elektrilevi OÜ-ga, kes tegi parima pakkumuse nii liitumisvõimaluste arvu kui ka ühe juurdepääsupunkti toetuse suurust arvestades. Avaliku konkursi eesmärk oli leida ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi nendesse kodudesse, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. Riikliku toetuse kogusuurus on 20 miljonit eurot viieks aastaks, millele lisandub ettevõtte omafinantseering.

Vastavalt konkursile esitatud pakkumusele ja sõlmitud lepingule ehitab Elektrilevi riigi toetuse kaasabil  järgneva viie aasta jooksul kiire internetiühenduse 40 016 kinnistule üle Eesti ja kui kinnistul on korter- või ridamaja, siis on ühenduse saavate majapidamiste arv veel oluliselt suurem.

TJA peadirektor Kaur Kajak`u sõnul on kvaliteetne ja kiire internetiühendus Eestile kui e-riigile väga oluline. „Mul on hea meel, et konkurss läks korda ja riigi poolt välja töötatud toetusmeetme abil saavad väga paljud Eestimaa majapidamised võimaluse kasutada kiiret internetti. Konkursi võitnud Elektrilevi võrgu ehitamise plaanid ja ambitsioonid ei piirdu üksnes riigi toetuse ja konkursiga, vaid täiendavad ühendused rajatakse oma vahenditest veel paljudele kinnistutele üle Eesti.“

Elektrilevi ehitab võrgu operaatorineutraalsena. See tähendab, et Elektrilevi ise internetiteenust oma võrgus pakkuma ei hakka, vaid seda saavad teha võrdsetel alustel kõik telekomettevõtted.

„See on sarnane mudel avatud elektriturule – kulukas taristu on rajatud keskselt, kuid selle abil saavad teenust pakkuda kõik elektrimüüjad. Uus mudel sideturul muudab praegust olukorda, kus paljudes piirkondades on vaid üks teenusepakkuja või pole kvaliteetset internetiühendust üldse,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. „Elektrilevi avatud võrk lisab teenusepakkujate vahel konkurentsi ning klientide jaoks loob see kõik võimalused parema teenuse hinna ja kvaliteedi tekkimiseks“.

Konkurss kuulutati välja 22.06.2018 ja seda korraldas Tehnilise Järelevalve Amet (TJA). Kokku laekus konkursile kolm taotlust, mille esitasid Elektrilevi OÜ, Corle OÜ ja Hariduse Infotehnoloogia SA. Lisainfo konkursi ja sellega väljaantava toetuse kohta on kättesaadav TJA kodulehel: https://www.tja.ee/et/lairiba